Mentoring biznesowy – czym jest i na czym polega?

Monitoring biznesowy.

Prowadzenie własnego biznesu obliguje do ciągłego poszerzania wiedzy, bycia na bieżąco z przepisami i trendami w danej dziedzinie. Nie każdy przedsiębiorca ma na tyle dużo wyobraźni lub samozaparcia, aby samodzielnie sięgać po wiedzę potrzebną do rozwoju. W tym pomaga profesjonalny mentoring biznesowy.

Nieistotne, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, czy właścicielem firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – możesz potrzebować pomocy mentora z wieloletnim doświadczeniem, dzięki któremu spojrzysz na swój biznes z innej perspektywy. Nie tylko początkujący przedsiębiorcy, ale również osoby doświadczone potrzebują wsparcia, a pierwszym krokiem do jego uzyskania jest wejście w proces mentoringowy.

Czym jest mentoring biznesowy?

W każdej branży podstawą działalności firmy jest jej właściciel. To ważne szczególnie dla mikroprzedsiębiorców, którzy często zaczynają sami i prowadzą działalność gospodarczą bez pomocy pracowników lub zewnętrznych doradców. W obliczu konieczności podjęcia trudnych decyzji, presja jest tak duża, że niekiedy przerasta możliwości właściciela firmy. W takich przypadkach przydaje się mentor biznesowy. Jego doświadczenie, miękkie umiejętności na najwyższym poziomie oraz wiedza na temat różnych modeli biznesowych i codziennych problemów przedsiębiorców pozwalają dokonać głębokiej analizy sytuacji firmy i zidentyfikować jej największe kłopoty lub słabe punkty. Mentoring biznesowy polega na wzajemnym zaufaniu, którym przedsiębiorca obdarza mentora i odwrotnie, a kluczem do osiągnięcia sukcesu w tej relacji jest zrozumienie, że to właściciel firmy jest jej najważniejszym elementem i od jego kompetencji i umiejętności zarządzania zależy powodzenie całego przedsięwzięcia.

Modele mentoringu biznesowego

W mentoringu biznesowym wiele zależy od samego mentora, jednak jego najważniejszym czynnikiem jest mentee (klient) – przedsiębiorca. To on decyduje w jakim systemie chce pracować z mentorem i jak szeroko zakrojonych działań potrzebuje, aby osiągnąć sukces w swoim biznesie. Mentor może świadczyć usługi zarówno w modelu 1-1, jak i w formie grupowej. Dobry mentor pomoże przedsiębiorcy wybrać formę współpracy, która przyniesie mu największe korzyści, zapewni odpowiedni transfer wiedzy, a swoim doświadczeniem i radą będzie służył w danym momencie, kiedy przedsiębiorca tego potrzebuje. Krótko mówiąc, właściciel, który planuje rozwój własnej firmy lub ten, który napotkał problemy w jej prowadzeniu, może liczyć na pełne wsparcie mentora.

Chcąc wziąć udział w mentoringu, warto zastanowić się, jaki ma być jego cel oraz w jaki sposób najlepiej go osiągnąć. Do dyspozycji każdego mentee są formy grupowe, w których uczestnicy mentoringu, oprócz wsparcia mentora, otrzymują również możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami. To cenna lekcja, która pomaga spojrzeć na kwestię prowadzenia biznesu z innej, zupełnie nowej perspektywy. Dla tych klientów, którzy wolą indywidualne podejście, lepszym rozwiązaniem jest coaching 1-1, na którym realizowana jest indywidualna praca z mentorem. Mentoring w takiej formie może mieć charakter zarówno ciągły, jak i jednorazowy. W drugim przypadku kontakt z mentorem ma formę konsultacji, na których mentee uzyskuje niezbędne do realizacji swoich celów informacje, a mentor wskazuje najlepsze i najefektywniejsze ścieżki do ich realizacji. Wybór odpowiedniego schematu coachingu powinien zaspokoić potrzeby przedsiębiorcy i wskazać mu metody rozwiązywania najbardziej palących kwestii dotyczących teraźniejszości i przyszłości.