Metoda Kanban w zarządzaniu produkcją

Zarządzanie produkcją przy pomocy metody kanban

Marnotrawienie zasobów to problem występujący niemal w każdym przedsiębiorstwie. W firmach produkcyjnych i logistycznych eliminacja strat wynikających z niewłaściwego gospodarowania zasobami jest szczególnie istotna i jest pierwszym krokiem do na drodze do zwiększenia efektywności pracy. Sprawdź jak metoda Kanban może pomóc Ci w lepszej organizacji procesów.

Co to jest Kanban?

Jest to japońska metoda wizualnego sterowania produkcją wpisująca się w koncepcje lean i just-in -time (JIT).Określa ona dokładnie co, kiedy oraz ile należy wyprodukować, dzięki czemu likwiduje szeroko pojęte marnotrawstwo zasobów. Działanie w oparciu o Kanban eliminuje nadprodukcję oraz ułatwia elastyczne dostosowywanie do oczekiwań Klientów -firmy działające w oparciu o ten system dostosowują w pełni ilość produkowanego asortymentu do bieżącego zapotrzebowania klientów. Dzięki temu zarządzanie zarówno samą produkcją jak i wewnętrzną logistyką jest dużo bardziej efektywne.

Podstawową zaletą wdrożenia systemu Kanban jest znaczne zwiększenie oszczędności firmy, które mają trzy podstawowe źródła, tj.:

 • redukcja nadprodukcji,
 • zmniejszenia ilości działań związanych z potrzebą kontrolą jakości,
 • ograniczanie kosztów magazynowych.

Zarządzanie produkcją w systemie Kanban opiera się o założenie eliminacji: opóźnień, braków, kolejek, zapasów, bezczynności oraz zbędnego przemieszczania i każdej niepotrzebnej operacji.

Metoda Kanban jest alternatywą dla sztywnego w swoim założeniu centralnego planowania i kontroli produkcji. Taki model nie daje oddziałom firmy realnego wpływu na przepływ materiałów i surowców a pojawiające się nieplanowane zdarzenia czy zmiany natężenia pracy wywołują poważne i lawinowe skutki. W odróżnieniu od centralnego planowania Kanban zakłada dostarczanie półproduktów a także wyrobów końcowych w ilości adekwatnej do aktualnej potrzeby, przez co eliminuje zarówno braki jak i nadmierne zapasy magazynowe.

Na czym polega metoda Kanban?

Dosłowne tłumaczenie tego słowa to karta, dlatego często mówi się o kartach Kanban – rolą takiej karty kontroli zapasów jest dokładne określenie i identyfikacja: podzespołów, części, towarów, miejsca ich pochodzenia oraz docelowego przeznaczenia. Sposób wdrożenia tego systemu może przybierać różne formy dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Na karcie Kanban bezwzględnie powinny się znaleźć informacje o danych wyrobie tj.:

 • kod wyrobu i nazwa produktu,
 • lokalizacja w magazynie.
 • miejsce produkcji (maszyna/linia produkcyjna),
 • liczba sztuk do wyprodukowania,
 • liczba kart Kanban w obiegu.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu Kanban?

Choć przejście na taki system pracy to proces, który wymaga dużego nakładu czasu i uwagi, finalnie przynosi zauważalne i satysfakcjonujące korzyści dla biznesu. Do głównych zalet Kanban zalicza się m.in.

 • redukcję zapasów na magazynie – do 60%;
 • wzrost produkcji nawet o 30%;
 • redukcję braków i produktów wadliwych na poziomie 90%;
 • uszczuplenie przestrzeni produkcyjnej – do 15%;
 • zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby ludzkie o 15%.

Technika Kanban pozwala na uwidocznienie typowych problemów i daje narzędzia do radzenia sobie z nimi. Większa elastyczność, wyższy poziom jakości produktów, płynność finansowa, skuteczne koordynowanie produkcji krótkich serii zindywidualizowanych produktów i optymalny procesy zakupowo-logistyczne to tylko niektóre plusy Kanban.

System do optymalizacji produkcji to równie ważny aspekt w trakcie uszczuplania produkcji i dostosowywania jej do bieżących potrzeb. Wdrożenie systemu produkcyjnego jak na przykład OptiMES daje Ci pełen wgląd w czasie rzeczywistym w bieżące procesy, postępy realizacji, stany magazynowe oraz nadchodzące zlecenia. Skontaktuj się z zespołem OptiMES – wspólnie dobierzemy najlepsze rozwiązania, które podniosą wydajność Twojego przedsiębiorstwa.