Metodyki zarządzania projektami w czasie kryzysu

Dobrze zarządzani ludzie przydzieleni do projektu w czasie kryzysu

Dynamika otaczającego nas świata zmusza każdego z nas, w tym przedsiębiorcę, do stałego podnoszenia kompetencji własnych oraz swoich pracowników. Wiedza w zakresie metodyki zarządzania projektami może uratować firmę przed kryzysem, na który większość firm zazwyczaj nie jest przygotowana. Dlatego właśnie warto inwestować w mądre szkolenia, które uświadamiają, jak szybko zmienia się ekonomia, prawo, technologia, a co za tym idzie, klienci.

Metodyki zarządzania projektami

Zarządzanie projektempolega na osiąganiu celu, biorąc pod uwagę występujące ograniczenia oraz możliwość pojawienia się ryzyka. W całym procesie ważne jest budowanie motywacji pracowników realizujących projekt i właściwa komunikacja z odbiorcami – klientami. Przewidywanie przyszłości jest raczej niemożliwe, jednak zabezpieczenie się na wypadek przyszłych wydarzeń, już tak. Wyróżnia się cztery podstawowe metodyki zarządzania projektami: kaskadowe, inaczej tradycyjne, zwinne, inaczej agile, ekstremalne, projakościowe. Każda z nich propaguje inny schemat postępowania w kryzysie.

Elastyczność w czasie kryzysu

Gdy zdarza się kryzys, przedsiębiorstwo ma niewiele czasu na wprowadzenie zmian, które pozwolą utrzymać firmę na rynku. Jeśli nie zacznie od razu, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że właśnie rozpoczął się proces upadku, który skończy się spektakularnym krachem finansowym. Dotyczy to zarówno wielkich przedsiębiorstw, jak i małych, lokalnych firm. Znajomość zagadnień metodyki zarządzania projektami, w tym sposobów optymalizacji procesów, zmniejszenia kosztów funkcjonowania firmy, zmian w strukturze organizacji, pozwoli Ci utrzymać się na powierzchni i przetrwać niejedną niespodziewaną sytuację. Ostatecznie chodzi o to, by utrzymać klienta i nadal odpowiadać na jego potrzeby.

Schemat postępowania – utrzymanie klienta

O tym, jaki sposób postępowania przyjąć, decyduje właściciel, na podstawie swojej wiedzy. Warto zawczasu skonsultować się ze specjalistami, którzy każdego dnia pracują w oparciu o metodyki zarządzania projektami. Osoby te, badając sytuację konkretnej firmy, są w stanie zaproponować najlepsze dla niej rozwiązanie.

– podejście tradycyjne, polega na przygotowaniu schematu działania krok po kroku. W razie kryzysu wprowadza się je po kolei.

– podejście zwinne, składa się z całej masy małych zadań, które dynamicznie się zmieniają, po to, aby jak najlepiej dopasować się do klienta.

– podejście ekstremalne, koncentruje się na dotarciu do sedna problemu, bez konkretnego planu działania i celu do osiągnięcia. Ciągła dynamika posuwa pracę do przodu, mimo że nie wiadomo ile to wszystko może potrwać.

– podejście projakościowe, koncentruje się na poprawie jakości sprzedawanych usług lub produktów, bez określania zakresu działań.