Na czym polega leasing zwrotny?

mężczyzna w kawiarni korzysta z laptopa

Wielu przedsiębiorców, chcąc zwiększyć w relatywnie krótkim czasie potencjał swojej firmy, decyduje się na skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Najczęściej, wybór pada na leasing operacyjny, finansowy lub najem długoterminowy. Pozyskanie środków na inwestycję jest możliwe również dzięki pożyczce hipotecznej. Coraz większą popularność zyskuje także leasing zwrotny. Jak działa ten mechanizm?

Istotą leasingu zwrotnego (tzw. sale and lease back) jest sprzedaż przez przedsiębiorcę na rzecz firmy leasingowej środka trwałego, który podlega amortyzacji. Najczęściej będą to samochody osobowe, pojazdy budowlane lub maszyny produkcyjne, ale w praktyce stosuje się także leasing zwrotny nieruchomości. Za każdym razem, zasada działania jest jednak taka sama.

Po zawarciu umowy sprzedaży przedsiębiorca podpisuje z firmą leasingową drugą umowę cywilnoprawną (umowę leasingu), na mocy której zachowuje prawo do rozporządzania zbytą rzeczą. Z formalnego punktu widzenia, prawo własności przechodzi na leasingodawcę, ale w praktyce przedmiot objęty leasingiem zwrotnym służy przedsiębiorcy tak samo, jak do tej pory. Dochodzi więc do sytuacji, w której leasingobiorca staje się jednocześnie dostawcą i odbiorcą przedmiotu umowy.

Leasing zwrotny może występować w jednej z dwóch postaci – operacyjnej lub finansowej. W pierwszym przypadku przedmiot umowy trafia do aktywów leasingodawcy, który staje się uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu operacyjnego finansowego majątek uzupełnia aktywa leasingobiorcy i to on ma prawo dokonywania odpisów.

Co dzieje się z przedmiotem umowy po zakończeniu leasingu?

Poszczególne firmy mogą oferować różne rozwiązania, ale najczęściej umowa leasingu operacyjnego zwrotnego jest konstruowana w taki sposób, że wraz z zapłatą ostatniej raty, leasingowany przedmiot trafia na powrót do majątku przedsiębiorcy, jeżeli ten postanowi go wykupić. W przypadku leasingu finansowego, przejście własności następuje automatycznie.

Jakie korzyści daje leasing zwrotny?

Zdecydowanie się na tę formę finansowania pozwala na zachowanie ciągłości finansowej firmy. Przedsiębiorca nie musi angażować w leasing podmiotu trzeciego ani wdrażać w firmie nowych rozwiązań. Wszystkie procesy produkcyjne i logistyczne działają nieprzerwanie, co wpływa pozytywnie na finanse przedsiębiorstwa. To doskonały sposób na uwolnienie kapitału, który był zamrożony w leasingowanych aktywach i możliwość dofinansowania innych inwestycji.

Leasing zwrotny gwarantuje także liczne korzyści związane z optymalizacją podatkową, m. in. zaliczenie opłat eksploatacyjnych związanych z przedmiotem umowy w koszty prowadzenia działalności, a co za tym idzie, pomniejszenia podstawy opodatkowania.

Model operacyjny pozwala zaliczyć do kosztów całą ratę leasingową (w części kapitałowej i odsetkowej) oraz zmniejszyć podatek o opłaty manipulacyjne i czynsz inicjalny.

Z kolei leasing zwrotny finansowy ujmuje jako koszty tylko odsetkową część raty, ale jednocześnie pozwala na zmniejszenie podatku dzięki dokonywanym odpisom amortyzacyjnym.

Leasing zwrotny samochodu, a podatek VAT

Jeżeli leasingujemy samochód, w zależności od zadeklarowanego sposobu wykorzystywania samochodu, mamy możliwość odliczenia całości lub połowy kwoty VAT widniejącej na fakturach otrzymanych od leasingodawcy.

Chcąc odliczyć 100% VAT-u, musimy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego druk VAT-26, a także regulamin służbowego korzystania z samochodu. Niezbędne jest również prowadzenie rejestru przejechanych kilometrów. Z uwagi na formalności, wielu przedsiębiorców woli zadeklarować mieszany tryb korzystania i pogodzić się z odliczeniem jedynie połowy podatku VAT.

Szukasz bezpiecznego sposobu dofinansowania prowadzonej działalności gospodarczej, który pozwoli Ci jednocześnie zachować płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki? Postaw na współpracę z renomowanymi firmami leasingowymi, jak Leason – Wygodny Leasing. Wybierz leasing zwrotny auta lub innego środka trwałego, który podlega odpisom amortyzacyjnym i ciesz się wolnością finansową!