Na czym polega outsourcing środowiskowy?

D.óch mężczyzn rozmawia o outsourcingu środowiskowym

Artykuł partnera.

Outsourcing coraz chętniej stosowany jest przez wiele firm. Dzięki niemu mogą one się skupić na swoich głównych obszarach działalności, jednocześnie nie zaniedbując kluczowych dla jej funkcjonowania zadań. Outsourcing w przedsiębiorstwach może dotyczyć oddelegowania różnorodnych kwestii firmom zewnętrznym, a jedną z nich jest między innymi ochrona środowiska. Na czym więc polega outsourcing środowiskowy?

Czym jest outsourcing środowiskowy?

Outsourcing środowiskowy to nic innego jak przekazanie firmie zewnętrznej zadań i obowiązków związanych z ochroną środowiska, które nakładane są na przedsiębiorstwa przez przepisy oraz normy. 

Najczęściej outsourcing środowiskowy przyjmuje formę konsultingową, dzięki temu przedsiębiorstwa decydujące się na niego mogą liczyć nie tylko na obsługę spraw związanych z ochroną środowiska wynikających z jego funkcjonowania, ale także podczas wdrażania nowych rozwiązań i inwestycji.

Jakie zakres usług może być wykonywany przez firmy zewnętrzne w ramach outsourcingu środowiskowego?

Zakres usług, które mogą być realizowane w ramach przekazania obowiązków środowiskowych firmom zewnętrznym, zależy przede wszystkim od specyfiki działalności przedsiębiorstwa korzystającego z tego rozwiązania. Zazwyczaj outsourcing środowiskowy obejmuje jednak:

  • sporządzanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwoleń wymaganych przez Prawo Ochrony Środowiska,
  • audyty środowiskowe,
  • komunikacje z organami administracyjnymi w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska,
  • reprezentowanie przed organami ochrony środowiska w przypadku kontroli,
  • nadzór nad dokumentacją ewidencyjną,
  • prowadzenie kart przekazania odpadów,
  • bieżące informowanie o zmianach w przepisach dotyczących ochrony środowiska związanych z profilem działalności danej firmy.

Jakie zalety wynikają z outsourcingu środowiskowego?

Korzystanie przez firmy z outsourcingu środowiskowego to rozwiązanie mające wiele zalet. Klienci takich firm jak EKOLAB świadczących tę usługę doceniają go przede wszystkim za brak konieczności tworzenia odrębnych stanowisk pracy, na których pracownicy mieliby się zajmować kwestiami środowiskowymi oraz możliwość skupienia się na rozwoju firmy.

Dodatkowo outsourcing środowiskowy gwarantuje także możliwość optymalizowania procesów związanych z ochroną środowiska, dostęp do wsparcia ekspertów. Ostatecznie tego typu usługi są także jednym z najskuteczniejszych sposobów na uniknięcie kar oraz sankcji będących konsekwencją niedopełnienia obowiązków lub przeoczenia terminów wynikających z Prawa Ochrony Środowiska.