Odpowiedzialność społeczna Grupy Żabka

Kobieta wyciąga swoje zakupy z torby

Artykuł sponsorowany.

Grupa Żabka przeszła przemianę, by m. in. szerzej zaakcentować taki aspekt, jak odpowiedzialność społeczna firmy. Grupa podejmuje szereg działań pozytywnie wpływających na otaczającą ją rzeczywistość, z jednoczesnym dostarczaniem konsumentom najwyższej jakości towarów i usług. Odpowiedzialność oparta jest na czterech filarach.

Przede wszystkim – zrównoważony tryb życia

Grupa Żabka promuje wśród klientów zrównoważony tryb życia, który będzie korzystniejszy zarówno dla nich, jak i dla planety. Na filar ten składa m. in. rozwój usług ułatwiający prowadzenie takiego stylu życia, jak i też oferowanie klientom zdrowej, wartościowej żywności. Grupa Żabka podejmuje także działania na rzecz przeciwdziałania marnowaniu się żywności.

Pozytywny wpływ na otoczenie

Drugim filarem odpowiedzialności społecznej jest pozytywny wpływ na otoczenie. Żabka promuje zrównoważony rozwój oraz wspiera przedsiębiorczość lokalną. Kluczowa dla firmy jest aktywizacja społeczności i tworzenie więzi partnerskiej między Grupą Żabka a konsumentem.

Nowoczesna organizacja

Trzecim filarem jest odpowiedzialna organizacja. Grupa Żabka promuje budowanie organizacji dla ludzi zaangażowanych w prowadzenie zrównoważonego biznesu. Jednocześnie Żabka wspiera różnorodność, przeciwdziała wykluczeniu oraz rozwija klarowny system zarządzania korporacyjnego. Firma nastawiona jest na przejrzystość i wiarygodność swoich działań.

Troska o planetę

Ostatnim filarem społecznej odpowiedzialności jest zielona planeta. Grupa Żabka prowadzi działania minimalizujące jej negatywny wpływ na środowisko, np. wprowadzając ekologiczne opakowania, czy odzyskując 100% plastiku z marek własnych. Co więcej, biuro główne Żabki w 100% zasilane jest tzw. zieloną energią. Wszystko po to, by dbać o środowisko naturalne.

Doceniona odpowiedzialność

Grupa Żabka, w ramach podkreślenia swojej otwartości, już w 2018 roku opublikowała raport Żabka CSR, opisujący sposób działania firmy na rzecz odpowiedzialności społecznej. Natomiast raport ESG z 2020 roku otrzymał główną nagrodę w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Świadczy to o zaangażowaniu firmy w sprawy społeczne.

Sieć Żabka – garść informacji

Obecnie sieć sklepów Żabka tworzy bardzo rozpoznawalny (aż 93% konsumentów rozpoznaje markę) ekosystem convenience. Są to niewielkie sklepy świadczące bardzo szeroki zakres usług upraszczających życie konsumentów. Obecnie w kraju funkcjonuje ponad 8000 sklepów pod szyldem Żabki, prowadzonych przez ponad 6500 franczyzobiorców.

Grupa Żabka uruchomiła też 28 sklepów autonomicznych Żabka Nano, otwartych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ta nowoczesna formuła pozwala na robienie zakupów bez udziału kasjera, dzięki czemu klient może zrobić zakupy o każdej porze dnia i nocy. Jest to kolejny, dynamiczny krok w rozwoju marki.

Odpowiedzialność społeczna Żabki – klucz do sukcesu

Grupa Żabka coraz mocniej akcentuje swoją odpowiedzialność społeczną, na którą składa się nie tylko nowoczesny model zarządzania i aktywizacji społecznej, ale też troska o planetę – np. poprzez ekologiczne opakowania. Potwierdzeniem jest m.in. raport Żabka CSR, podkreślający zaangażowanie firmy w sprawy społeczne.