Podatki pośrednie – czym są, przykłady

Podatki pośrednie i bezpośrednie

Praktycznie w każdym kraju od lat istnieją podatki. Państwa same wyznaczają ich poziomy oraz produkty i usługi, które będą opodatkowane. Powstały nawet powiedzenia z tym związane. Najbardziej popularne to „Na tym świecie są pewne dwie rzeczy śmierć i podatki”. W dzisiejszym wpisie przeanalizujemy czym są podatki pośrednie i bezpośrednie i czy są możliwości zmniejszenia ponoszonych opłat.

Z poniższego wpisu dowiesz się:

 • Co to jest podatek?
 • Po co są podatki?
 • Czym są podatki bezpośrednie i pośrednie.
 • Gdzie szukać pomocy w płaceniu podatków.

Co to jest podatek?

Zgodnie z definicją podatki są to: „powszechne, obowiązkowe (przymusowe) bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia na rzecz państwa, pobierane na podstawie określonych przepisów prawa”. W Polsce możemy wyróżnić podstawowy podział na podatki bezpośrednie i pośrednie. Do podatków pośrednich zalicza się podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz podatek od gier.

Do drugiej grupy przypisane jest znacznie więcej pozycji, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych PIT oraz osób prawnych CIT, podatek od spadków i darowizn, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych itd.

Po co są podatki?

Najprościej ujmując podatki umożliwiają funkcjonowanie państwa, ponieważ jest to główne źródło dochodu. Za ich pomocą utrzymywane są służby państwowe oraz wszystkie wydatki publiczne. W praktyce wszystkie inwestycje związane z infrastrukturą, wsparcie osób ubogich czy finansowanie oświaty nie byłoby możliwe bez podatków. W Polsce największe wpływy do budżetu państwa generują podatki pośrednie, głównie w postaci podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego.

Czym są podatki bezpośrednie i pośrednie?

Można wyróżnić zasadniczą różnicę między podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, w przypadku tych pierwszych od razu widać, że podatek jest płacony. Przykładowo w wynagrodzeniu miesięcznym, gdzie pensja brutto znacznie różni się od tej „na rękę”. Podatki pośrednie są natomiast pobierane w mniej świadomy przez obywatela sposób. Na pierwszy rzut oka nie widać podatku od towarów i usług przy codziennych zakupach.

Podatki pośrednie

Plusami podatków pośrednich są elementy takie jak:

 • płatnik nie widzi wprost, że płaci podatek,
 • jest to stały dochód państwa ze względu na stałą sprzedaż towarów i usług,
 • trudno uniknąć tych podatków,
 • regularne i szybkie wpływy do budżetu.

Minusem jest natomiast:

Podatki bezpośrednie

W przypadku podatków bezpośrednich podstawowe zalety to:

 • wysokość podatków jest uzależniona od dochodu,
 • możliwość prognozowania wpływu podatków do budżetu,
 • łatwe wprowadzanie zmian w stawkach.

Minusy to:

 • łatwo uniknąć zapłacenia podatku,
 • mają charakter, który traktowany jest jako zapłata do państwa,
 • trudno kontrolować czy jednostki właściwie się rozliczają.

Gdzie szukać pomocy w płaceniu podatków?

Mężczyzna obliczający podatki

Źródło: Freepik.com

W celu określenia czy jest możliwość obniżenia płaconych podatków bezpośrednich i pośrednich powstał osobny zawód. Tematem zajmują się doradcy podatkowi. Są oni wykwalifikowani i na bieżącą analizują sytuację w kraju oraz zmieniające się przepisy. Biorąc pod uwagę podział obowiązujący w Polsce na podatki pośrednie i bezpośrednie ewentualne obniżenia kosztów dotyczy raczej tych drugich. Podatki pośrednie mają konstrukcję, która znacznie utrudnia ich ominięcie.

W przypadku tych bezpośrednich, które są skierowane na jednostkę lub firmę można poczynić pewne działania. Podstawową rzeczą, z której korzystają przedsiębiorcy jest zwiększanie kosztów uzyskania przychodu. Zmniejsza się dzięki temu kwota, od której należy zapłacić podatek. Istnieją także inne bardziej złożone narzędzia do obniżenia opłat, dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.

Źródła:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2018 r. z późniejszymi zmianami)
 • https://www.law.uj.edu.pl/~kpg/wp-content/uploads/2018/01/w13.pdf (dostęp w dniu 03.07.2021 r.)
 • https://dbc.wroc.pl/Content/26531/PDF/Sosnowski_Sprawnosc_Fiskalna_Podatkow_Posrednich_2014.pdf (dostęp w dniu 03.07.2021 r.)