Prognoza firmy na najbliższe dwa dni

Prognoza firmy

Krótkookresowa prognoza to planowanie działań jakie powinna podjąć firma w najbliższym czasie. Ich realizacja ma być kompatybilna z założonymi celami długookresowymi. Jednak zawsze musimy pamiętać, żeby być elastycznym i jeśli pojawi się szansa na rynku należy ją szybko wykorzystać, niezależnie od tego czy jest uwzględniona w naszych planach.

Charakterystyka celu

Plan powinien być prosty, tak aby dało się go opisać słowem SMART = Simple + Meadurable + Achievable + Revelant + Timely defined

  • Prosty – jasny i czytelny
  • Mierzalny – cel powinien być podzielony na etapy tak aby dało się je łatwo sprawdzić
  • Osiągalny – chodzi o to żeby nie był zbyt ambitny bo nas przytłoczy
  • Istotny – cel ma mieć wartość dla firmy i przynieść jej zyski
  • Określony w czasie – czyli zapięty w ramy czasowe zarówno początek jak i koniec

Jak określić cel?

Do tego najlepiej nam chyba posłuży wyodrębniona wcześniej segmentacja. Dla każdej firmy będzie on inaczej wyglądał. Oprócz patrzenia na wyniki analizy SWOT bierzemy też pod uwagę przyszłe trendy rynkowe.

Mierzymy cel

Zawsze pamiętajmy o podzieleniu planu na podpunkty by był bardziej przejrzysty.

  • Ilość – jest to po prostu liczba produktów danego rodzaju, które należy sprzedać. Na tym oprzeć powinny się firmy o stałej marży ze sprzedaży.
  • Wartość – jest to kwota jaką chcemy osiągnąć ze sprzedaży. Ten wariant powinny rozpatrzyć firmy, które mają różne marże na produkcie (sezonowość)
  • System punktowy – tu każdemu z produktów przyznajemy określoną liczbę punktów w zależności od wartości jaką dla nas mają. Suma produktów segmentu to jest nasz cel. W tym wariancie kontrolujemy ilość, wartość i strukturę sprzedaży.

 

Źródła:

  • Philip Kotler: „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994,
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T._(zarz%C4%85dzanie)