Pytania, których nie wolno zadać na rozmowie rekrutacyjnej

Kobieta na rozmowie rekrutacyjnej

Szukasz nowych pracowników, by rozwinąć swoją firmę? Pierwszym etapem jest zebranie CV od kandydatów, następnie zaprasza się wybrane osoby na rozmowę rekrutacyjną. Chciałbyś się przygotować do spotkania i wybrać najlepszego pracownika? Jakie pytania najlepiej zadać? Z tego artykułu dowiesz się, o co warto zapytać na rozmowie rekrutacyjnej oraz jakich pytań nie możesz zadać.

Jakich informacji może wymagać rekruter?

Każdy pracodawca powinien mieć świadomość, jakich informacji może oczekiwać na temat kandydata. Są one jasno określone w Kodeksie Pracy w art. 22(1) § 1. zostało napisane, że „Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia”.

W niektórych przypadkach ze względu na specyfikę danej branży możliwe jest pozyskanie także informacji na temat orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, numer rachunku bankowego czy zaświadczenie o niekaralności. Kandydat dobrowolnie może podać numer telefonu czy adres e-mail, pracodawca nie może wymagać tego. Jednak w celu dalszego kontaktu jest to w interesie kandydata i pracodawcy. Rekruter może oczekiwać dokumentów, które potwierdzą wcześniej wymienione dane jak np. świadectwo, dyplom czy certyfikaty szkoleń i kursów.

Jakich pytań nie może zadać rekruter?

Informacje na temat życia prywatnego kandydata są chronione przez RODO, Konstytucję Rzeczypospolitej oraz Kodeks Pracy. Pytania na rozmowie rekrutacyjnej nie powinny dotyczyć:

 • zdrowia,
 • poglądów politycznych,
 • stanu cywilnego oraz orientacji seksualnej,
 • posiadania dzieci lub planowania macierzyństwa,
 • stanu majątkowego,
 • światopoglądu i wyznania.

Testy na rozmowie rekrutacyjnej

Część firm na rozmowie rekrutacyjnej decyduje się na przeprowadzenie testów psychologicznych. Są one wykonywane przez agencje specjalizujące się w testach osobowości. Dzięki nim łatwo wykonać profil osobowości kandydata i dopasować go do odpowiedniego stanowiska. Sprawdzany jest również poziom inteligencji i umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Oczywiście kandydat ma prawo odmówić wykonania takiego testu. Jednak w przypadku kiedy odmówimy — możemy postawić się na przegranej pozycji, ponieważ inni kandydaci pewnie go wykonali. Wyniki testów powinny być objęte ochroną. Pracodawca może je przetwarzać tylko za pisemną zgodą kandydata.