Realność planu w czasie

Realność planu

Nasz plan to nasz cel ale tego to już się chyba każdy domyślił. Przyjmując dany model strategii rozwoju przedsiębiorstwa zakładamy poprawę jego wydajności. Jednak zderzenie z realnym stanem jaki wynika na rynku na danym etapie nie zawsze jest dla nas łatwe. Pamiętajmy wtedy o elastyczności.

Realny cel

Przy zakładaniu planu należy zwrócić uwagę na wcześniejsze wyniki analizy takie jak sprzedaż dotychczasowa, trendy rynkowe czy regulacje polityczne. Do określenia tego na pewno pomoże nam analiza SWOT. Można to określić słowami, ze należy „mierzyć siły na zamiary”. Nie patrzeć tylko na to że sprzeda się więcej. Przy niesprzyjających trendach utrzymanie sprzedaży na dotychczasowym poziomie jest wyczynem.

Istotność planu

Plan z założenia ma przynieść korzyści i zapewnić komfort również psychiczny Tobie i wszystkim, którzy się do niego przyczynią. Dlatego bardzo istotną rzeczą jest docenienie pracowników, wszystkich. Premie od zrealizowanego celu, a już koniecznie od jego przekroczenia czy określony procent to bardzo motywuje ludzi. Jeśli pracownicy będą widzieć profity z realizacji zadań będą bardziej się angażować w pracę. Nawet poza wyznaczony zakres, to znaczy, że plan został przekroczony.

Czas realizacji

Całościowy plan jest zawarty w ramach czasowych. Należy jednak poszczególne jego etapy rozłożyć na okresy, w których muszą one zostać zrealizowane. Chociażby na miesięczne okresy realizacji (z uwzględnieniem popytu). Należy ustalić osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy i wdrożyć je w temat. Jeśli jesteśmy sami to też powinniśmy się trzymać czasu danego założenia z uwzględnieniem każdorazowych etapów.

Źródła:

  • Philip Kotler: „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.