Reklama – definicja, funkcje, cele

Kobieta zajmująca się reklamą, znająca definicje reklamy i funkcje reklamy

Definicja reklamy jest bardzo mocno zakorzeniona w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. Poznaj definicje reklamy i dowiedz się, jakie reklama funkcje pełni.

Reklama – definicje podstawowe

Z pierwszą definicją reklamy, najszybciej zetkniemy się biorąc do rąk encyklopedię. Proszę mi wierzyć, ten rodzaj książki, nie jest i nigdy nie był, zbyt przereklamowany. Namawiam do korzystania z encyklopedii, ponieważ zawsze stanowi ona dobry, punkt wyjściowy do myślenia o pojęciach i zastanawiania się nad znaczeniem słów.

Tłumacząc łacińskie słowo “reciamo”, możemy zdefiniować reklamę jako “wołanie, będące odpowiedzią na coś”. Nic dziwnego, skoro większość z nas zdaje sobie już dziś sprawę z tego, że jedną z najbardziej znanych funkcji reklamy, jest perswazyjne nawoływanie nas do zakupu określonego produktu.

Perswazja oznacza “wykluczanie” i sztukę przekonywania drugiej osoby do sprzedawanych przez siebie racji, takich jakimi w reklamie są np. usługi. Reklama również posiada swoje zobowiązania dotyczące przekazu. Może on być jawny, dodatkowy, ukryty lub mieszany. Ekonomia usystematyzowała już niektóre modele reklamy, które są swego rodzaju wzorem oraz sprawdzonym sposobem pracy.

Kobieta pisząca na laptopie definicje reklamy

Źródło: Pexels

Pomijając wszystkie, negatywne w skutkach, skojarzenia dotyczące reklamy, można powiedzieć, że reklama nas do czegoś namawia. Podobną funkcję, posiada również niewinnie, często prezentująca się w naszej świadomości, religia. Jednak rzadko kiedy, miewamy pretensję do religii o to, że nas jednoznacznie i uparcie, nakłania do wiary w cuda czy w Boga, choć już od czasów starożytnych co najmniej wiadomo, że bogowie są produktem bogactwa właściwego ludzkiej wyobraźni. Kto popiera dziś reklamę? Zaskakujący wydaje się fakt, że pomimo tego, iż mamy tak szeroki dostęp do informacji, wiedzy, nowych technologii i wszelkiego typu nowoczesnych rozwiązań, nadal jesteśmy bardziej skłonni, wierzyć w to co nie istnieje i nazywać to jedyną prawdą, niż ufać wypracowanej i sprawdzonej już przez innych praktyce.   

Reklama – funkcje, cele i zadania reklamy

Reklama posiada pięć, podstawowych funkcji. Jest to przypisana do niej definicyjnie, rola: 

  1. Identyfikacyjna.
  2. Informacyjna.
  3. Promocyjna.
  4. Gwarancyjna.
  5. Emocjonalna.

Funkcje reklamy w sposób oczywisty, związane są z celami, jakie są przed nią stawiane przez zakres oddziaływania przekazu jako komunikatu masowego. Reklama jako przekaz informacyjny, jest jego nieodłączną częścią i jednocześnie środkiem, którym przekaz masowy od dawna, i zwyczajowo już się posługuje, wykorzystując beztrosko reklamę w prasie, radiu, telewizji i internecie. Tym samym przekaz masowy, osiąga stawiane przed sobą cele, bez ponoszenia przez siebie żadnych, realnie odczuwalnych konsekwencji.

Dlaczego, tak często mamy do czynienia z tym jakże niesmacznym faktem? Ponieważ za ponoszenie konsekwencji, na polskim rynku ekonomicznym, odpowiedzialna jest, nie co innego, jak właśnie reklama. Dzieje się tak, choć żadna z jej definicyjnych, akceptowalnych społecznie przecież funkcji, nie ma nic wspólnego z tzw. odpowiedzialnością. Nawet, gdy weźmiemy pod uwagę funkcję reklamy gwarancyjną czy emocjonalne skojarzenia odbiorców. Funkcja gwarancyjna, zajmuje się realizacją zobowiązania jakości produktu i zgodnie z definicją Platona, przez jakość możemy rozumieć jedynie “pewien stopień doskonałości”.

Mężczyzna czytający na komputerze definicje reklamy

Źródło: Pexels.com

Funkcja informacyjna reklamy. Niewdzięczna rola promocji

Reklama zawsze nas o czymś informuje. Czy informacja przekazywana przez nią musi być prawdziwa? Niestety tak. Wiele osób pewnie się ze mną nie zgodzi, podając za przykład źle wykonaną usługę lub zakupiony przez siebie produkt, który nie spełnił ich oczekiwań. Reklama jednak odpowiada jedynie za sprzedaż danego dobra, a nie za to, co dalej się z nim dzieje. Zakres jej działania, ogranicza się do przekazywania sprecyzowanej informacji, dostępnymi sobie drogami, takimi jak słowa, obrazy i dźwięki. 

Funkcja reklamy jest komunikat, a nie serwis czy naprawa produktu. Dodatkowo, mając na myśli to, że reklama, jak wynika z definicji, sama z siebie się jedynie odwołuje do określonego produktu, warto pamiętać o tym, że: 

  1. a) sama nie jest sprzedawanym przez siebie dobrem, 
  2. b) służy jedynie dodatkowemu poinformowaniu nas o tym, czym dany produkt jest. 

Reklamie wiele się współcześnie zarzuca. Celowe wprowadzanie w błąd, mijanie się z prawdą, brak kompetencji, lecz gdyby nie ona, nie wiedzielibyśmy obecnie już nawet tego, gdzie mamy kupić chleb. I to ten najlepszy. Z Lidla czy Netto. A tak, dzięki skromnym mechanizmom reklamy, której tyle mamy na co dzień do zarzucenia, jest nam dokładnie wiadomo, że najtańsze produkty, to z reguły, zawsze znajdziemy w Biedronce.  

Produkt reklamowy, a produkt reklamy – definicja i rozróżnienie

Produkt reklamowy, to nic innego jak tzw. dobro, w handlu określane jako towar, wynik wysiłku i ludzkiej pracy. Dobra, w związku z drogą ich powstawania, dzielimy na dwa rodzaje: konsumpcyjne i produkcyjne. Pojęcie produktu, związane jest z działem handlu, za który odpowiedzialny marketing. Musimy pamiętać o tym, że reklama, również jest rodzajem usługi i również posiada swój produkt. 

Produktem reklamowym jest ta rzecz, którą reklama ma za zadanie wypromować w celu doprowadzenia do jej zakupu przez klienta. Jednak czymś zupełnie już innym będzie produkt reklamy, który należy rozumieć jako sam jej wytwór, powstały w oparciu i na kanwie danej rzeczy, idei czy też usługi.