Sporządzanie testamentu i związane z tym przepisy. Kto może nam pomóc?

Sporządzanie testamentu u notariusza

Porządkowanie spraw związanych z majątkiem na wypadek śmierci jest popularną praktyką. Część osób sporządza testamenty samodzielnie, inni z kolei wolą zasięgnąć w tym celu porady prawnika lub spisać testament u notariusza. Do kogo się zwrócić, jeśli przepisy związane ze sporządzaniem testamentów nie są dla nas do końca zrozumiałe? Jakie są rodzaje testamentów? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Do kogo się udać, aby uzyskać pomoc w sporządzeniu testamentu?

Wszelkich porad prawnych udzielają prawnicy. Tak ogólne stwierdzenie może być jednak mylące, ponieważ wśród prawników wyróżnić można między innymi radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy. Należy również pamiętać, że każdy z nich może specjalizować się w wąskiej dziedzinie.

Jeśli chodzi o sporządzanie testamentów, sprawa nie jest jednak skomplikowana – tym zakresem prawa zajmuje się najczęściej  notariusz, choć porad z tego zakresu czasem udzielają także radcowie prawni, rzadziej adwokaci. Warto jednak wspomnieć, że testament notarialny może być spisany jedynie przed notariuszem.

Podsumowując, aby uzyskać pomoc w sporządzeniu testamentu, niezależnie od jego rodzaju, najlepiej udać się do notariusza. Jedną z najczęściej polecanych kancelarii notarialnych jest Kancelaria Notarialna Łukasza Górskiego w Warszawie.

Jakie rodzaje testamentów wyróżniamy w polskim prawie?

Mówiąc o sporządzaniu testamentu, warto wspomnieć także o rodzajach testamentów, jakie rozróżniamy w polskim prawie. Każdy z nich charakteryzuje się innym sposobem sporządzenia. Część z nich może być zawarta tylko w szczególnych warunkach. Znajomość różnic wśród rodzajów testamentów pozwoli wybrać dla siebie najlepszą formę rozporządzenia mieniem na wypadek śmierci.

Testamenty można podzielić na dwie grupy – testamenty zwykłe i szczególne. Do testamentów zwykłych zaliczamy testament holograficzny, notarialny i allograficzny. Testament holograficzny to po prostu testament spisany odręcznie. Musi być on w całości sporządzony pismem odręcznym, zawierać podpis oraz datę. Testament notarialny jest sporządzany w kancelarii notarialnej w formie aktu notarialnego. Testament allograficzny jest z kolei sporządzany ustnie w obecności dwóch świadków wobec  wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Do testamentów szczególnych należą testamenty ustne, podróżne i wojskowe. Testament ustny sporządza się w chwili, gdy powstaje uzasadnione ryzyko rychłej śmierci spadkodawcy. Testament podróżny spisywany jest w czasie trwania podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Z kolei testament wojskowy sporządzany jest w okresie mobilizacji, wojny lub przebywania w niewoli.