Stratyfikacja społeczna – czym jest i na czym polega

Stratyfikacja społeczna

Stratyfikacja jest pojęciem wielofunkcyjnym i wielopoziomowym. Wynika to między innymi z faktu, że pojęciem tym,  posługuje się co najmniej kilka dziedzin wiedzy. Szczególnie upodobały sobie stratyfikacje nauki społeczne. Czym jest stratyfikacja społeczna? Na czym dokładnie polega? O tym poniżej.

Stratyfikacja społeczna – rodzaje

Rodzaje stratyfikacji, jakie wyróżniamy to :

  • stratyfikacja społeczna,
  • nasion,
  • hydrologiczna,
  • archeologiczna.

Stratyfikacja w naukach społecznych jest słowem, którego zamiennie możemy użyć, mówiąc lub mając na myśli, uwarstwienie społeczne. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przykłada się do uwarstwienia społecznego zasadniczą wagę. Na tej uczelni, nikt nie boi się mówić i myśleć o historii społecznej. 

Stratyfikacja społeczna – zarys socjologiczny

Czym jest stratyfikacja społeczna? Aby wyjaśnić tą jedną z podstawowych teorii socjologicznych XX wieku, posłużę się dość ezoterycznie wyglądającym przykładem, jakim jest piramida

Piramida – symbol oraz architektoniczny obiekt egipskich grobowców. Od bardzo dawna już “pałęta się”, jako wrażliwa metafora, po teoriach nauk społecznych, psychologii, medycynie oraz samej astronomii. Wygląda na to, że trójkąt jest figurą, którą szczególnie upodobały sobie te właśnie dziedziny wiedzy.Nadały mu one niezbywalną wartość oraz odpowiedzialną za rozkład rang, pozycję.  

Uwarstwienie społeczne w socjologii

Zgodnie z definicją, stratyfikacja jest pojęciem, które wyraża fakt nadrzędności oraz podporzadkowania wobec siebie, poszczególnych poziomów danej społeczności. Poziomy te, egzystują względem siebie w stałej, aktywnej, mającej swój czas i miejsce, wzajemnej relacji. 

W tym punkcie rozważań, nad zasadniczą treścią stratyfikacji, warto przypomnieć sobie jak istotny sens, miała dla rozwoju socjologii antropologia oraz badania prowadzone przez jej niedoścignionych do dziś badaczy, jak np. polski antropolog Bronisław Malinowski. Według mnie, gdyby nie dokonania antropologów, niewiele wiedzielibyśmy dziś na temat tego, w jaki sposób zbudowane są, funkcjonują i działają społeczeństwa ludzi. 

Czym dokładnie jest stratyfikacja społeczna?

Pojęcie stratyfikacji społecznej

Źródło: Freepik.com

By w odpowiedni sposób podejść i móc zrozumieć zagadnienie stratyfikacji społecznej oraz uwarstwienia społecznego, należy odwołać się do prac Maxa Webera oraz stworzonego przez tego zmarłego w 1920 roku filozofa, prawnika, ekonomistę oraz socjologa, pojęcia warstw społecznych. 

Przydatna może się też okazać koncepcja kast, która mówi o tym, że żyjemy w zamkniętych warstwach społecznych, do których przynależność jest nam dana, w związku z tzw. dziedziczeniem. 

Jak państwo pewnie zdążyli się już zorientować, stratyfikacja społeczna jest pojęciem złożonym, wymagającym sięgnięcia do dziedziny badań, zwanej historią społeczeństwa. Jako socjolog z wykształcenia, mogę zagwarantować państwu, że właśnie ta domena nauk społecznych, bardzo sprawnie odpowie na wszelkie nurtujące was pytania, jakie mogą dotyczyć warstw, klas oraz grup społecznych.

Historia społeczeństwa stwarza jednocześnie podstawy do tego, byście mogli prawidłowo zrozumieć mechanizmy oraz zasady, jakimi rządzi się system stratyfikacyjny. System ten mierzony jest zgodnie ze społecznym dostępem ludzi, do pięciu podstawowych zasobów. Są nimi:

  • władza,
  • pieniądze,
  • prestiż,
  • wykształcenie
  • oraz zdrowie. 

Nie znając podstaw oraz historii pojęć socjologicznych, niewiele można dowiedzieć się o wymienionych w treści zagadnieniach i domenach. Nadmienię jedynie, że uniwersytet poznański, o którym wspomniałam wcześniej, jest znany na całym świecie z dokonań, takich badaczy. Są nimi między innymi: Florian Znaniecki, Władysław Markiewicz, Jan Szczepański. Pracowali oni na rzecz rozwoju społeczeństwa polskiego oraz samej uczelni im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Dzięki ich pracy i zaangażowaniu możemy dziś korzystać ze stypendiów, udzielanych przez uczelnie z całego świata.