Struktura firmy

Struktura firmy

Marketing to szerokie pojęcie i nie bez kozery można powiedzieć, że można w nim wykorzystać każdy ruch, każdą czynność wykonywaną w firmie. Idąc dalej musimy dostrzec, ze wpływ na nią ma też struktura organizacji. Jej kompatybilność i przepływ informacji, również pod względem sposobu komunikacji.

Teoria zarządzania

Przyglądnięcie się strukturze organizacji w firmie pokazuje podział odpowiedzialności, uprawnień, a najważniejsze czyli zasady na jakich przebiega współpraca oraz sposób komunikacji wśród pracowników. W tym przypadku rozróżniamy trzy struktury:

  • Promienista – jest to naturalna struktura w początkach firmy kiedy wokół szefa są wszystkie osoby.
  • Płaskie – kiedy jest mała ilość szczebli, szef rozdziela obowiązki do podwładnych, a kierownicy mają pod sobą dużą liczbę ludzi.
  • Wysmukłe – ten typ posiada wiele szczebli jednak pod każdym z nich jest stosunkowo niewielka liczba podwładnych.

Struktura organizacyjna

To z definicji podział firmy na poszczególne jednostki organizacyjne, gdzie każda ma określone działania, pozycję i odpowiedzialność. Określa też sposób komunikacji pomiędzy równoległymi jednostkami, wyższymi czy zależnymi. Odpowiednia organizacji struktury w firmie jest konieczna ze względu na:

  • Dobry przepływ informacji (ma to wpływ na jakość obsługi)
  • Wyodrębnienie komórki odpowiedzialnej właśnie za jakość obsługi klienta

O wiele większym zaufaniem klienta jak i powodzeniem cieszą się firmy, gdzie dzwoniąc pod jeden numer można uzyskać informacje. Natomiast odsyłanie do konkretnej osoby zajmującej się danym zamówieniem jest jak zbywanie czy lekceważenie osoby, która dzwoni.

Źródła:

  • Philip Kotler: „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994,
  • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-struktura-organizacyjna-w-twojej-firmie.