Tomograf weterynaryjny i jego zastosowanie w diagnostyce

Pies siedzi na stole po tomografie u weterynarza

Znaczenie diagnostyki obrazowej w weterynarii jest równie duże, jak w przypadku tradycyjnej medycyny. Za sprawą zdjęć RTG, badania USG czy w końcu tomografii weterynaryjnej można skutecznie rozpoznawać wszelkiego rodzaju schorzenia i urazy u zwierząt. I o ile weterynaryjnych pracowni RTG jest coraz więcej, to nadal nie jest ich wystarczająco dużo. Nie wspomniawszy już o tomografach weterynaryjnych, które najczęściej znaleźć można tylko w większych miastach. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego warto to zmienić?

Weterynaryjna pracownia radiologiczna

Pracownie radiologiczne, niezależnie od tego, czy zajmują się one tomografią weterynaryjną, czy są dedykowane do badania ludzi, muszą spełniać określone wymogi. Wynika to przede wszystkim ze szkodliwego wpływu, jaki wywiera długa ekspozycja organizmu na promieniowanie jonizujące. Oczywiście zrobienie zdjęcia RTG czy tomografii komputerowej raz na jakiś czas nie jest szkodliwe. Dlatego też wymagania dotyczące pracowni radiologicznych mają przede wszystkim na celu zagwarantować bezpieczeństwo operatorom urządzeń, czyli radiologom.
I w grę wchodzi tutaj głównie zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, czyli wielkości pomieszczenia, jego wentylacji oraz wyposażenia go w specjalne osłony przed promieniowaniem. Weterynaryjna pracownia rentgenowska musi również uzyskać zezwolenie na swoje funkcjonowanie od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Do tego dochodzą jeszcze wysokie koszty zakupu tomografu. Wszystko to sprawia, że pracowni tomografii weterynaryjnej nadal jest zbyt mało, a samo badanie do najtańszych nie należy.

Tomograf weterynaryjny – zastosowanie

Wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem pracowni radiologii weterynaryjnej blakną w porównaniu do korzyści, jakie niosą tego typu metody obrazowania w diagnostyce zwierząt. Tomograf weterynaryjny pozwala bowiem na niezwykle dokładne zobrazowanie różnego rodzaju urazów wewnętrznych czy rozpoznanie schorzeń układu ruchu, w tym również chorób zwyrodnieniowych. Tomografia zwierząt jest też niezastąpionym wsparcie w diagnostyce onkologicznej, a także przy rozpoznaniu przyczyn chorób neurologicznych – zwłaszcza stanów padaczkowych o nieznanej przyczynie.