Transformacja cyfrowa

Transmisja cyfrowa

Transformacja cyfrowa to głęboka transformacja działań biznesowych, organizacyjnych, procesów, kompetencji i modeli w celu pełnego wykorzystania zmian i możliwości związanych z połączeniem technologii cyfrowych i ich przyspieszającego wpływu na społeczeństwo w sposób strategiczny i priorytetowy, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych zmian.

Cyfrowa transformacja nie dotyczy wyłącznie zakłóceń lub technologii

Podczas gdy transformacja cyfrowa jest głównie wykorzystywana w kontekście biznesowym, wpływa ona również na inne organizacje, takie jak rządy, agencje sektora publicznego i organizacje, które uczestniczą w rozwiązywaniu problemów społecznych, takich jak zanieczyszczenie środowiska i starzenie się społeczeństwa, wykorzystując jedną lub więcej istniejących i pojawiających się technologii.

W niektórych krajach, takich jak Japonia, cyfrowa transformacja ma nawet wpływ na wszystkie aspekty życia dzięki inicjatywie Society 5.0, która wykracza daleko poza ograniczoną wizję Industry 4.0 w innych krajach.

Transformacja cyfrowa

W zakresie tego przeglądu transformacji cyfrowej skupiamy się głównie na wymiarze biznesowym. Wymieniony rozwój nowych kompetencji opiera się na umiejętnościach bardziej elastycznych, zorientowanych na ludzi, innowacyjnych, ukierunkowanych na klienta, usprawnionych, wydajnych i zdolnych do wywoływania / dźwigania możliwości zmiany status quo i wykorzystania nowych informacji i usług. przychody. Wysiłki i strategie transformacji cyfrowej są często bardziej naglące i obecne na rynkach o wysokim stopniu utowarowienia.

Obecne i przyszłe zmiany i zmiany, prowadzące do konieczności szybszego wdrożenia strategii transformacji cyfrowej, mogą być wywołane kilkoma przyczynami, często w tym samym czasie, na poziomie zachowań i oczekiwań klientów, nowymi realiami gospodarczymi, zmianami społecznymi ( np. starzenie się społeczeństw), zakłócenie ekosystemu / przemysłu oraz (przyspieszone przyjęcie i innowacja w odniesieniu do) powstających lub istniejących technologii cyfrowych. W praktyce kompleksowa optymalizacja obsługi klienta (CRM), elastyczność operacyjna i innowacyjność są kluczowymi czynnikami i celami transformacji cyfrowej, wraz z rozwojem nowych źródeł przychodów i ekosystemów o wartości informacyjnej, prowadzących do transformacji modelu biznesowego i nowych form procesy cyfrowe. Jednak zanim się tam dostanie, jest kluczem do rozwiązywania wewnętrznych wyzwań, między innymi na poziomie starszych systemów i rozłączeń w procesach, w których wewnętrzne cele są nieuniknione dla kolejnych kroków.

Cyfrowa transformacja to podróż z wieloma połączonymi celami pośredniczącymi, w końcu dążenie do ciągłej optymalizacji procesów, podziałów i ekosystemu biznesowego w epoce hiper-połączonej, gdzie budowanie właściwych mostów (między frontem i zapleczem, dane z „rzeczy „decyzje, ludzie, zespoły, technologie, różne podmioty w ekosystemach itd.) w ramach tej podróży są kluczem do odniesienia sukcesu.

Zrobić krok w tył i holistycznie przeanalizować i zakwestionować wiele „cyfrowych” zmian i inicjatyw na różnych poziomach w różnych działach całej rozszerzonej organizacji, jest kluczem do sukcesu transformacji cyfrowej.

Element ludzki ma w nim kluczowe znaczenie na wszystkich poziomach: na etapach transformacji jako takich (współpraca, ekosystemy, umiejętności, kultura, wzmocnienie itd.) I oczywiście w celach transformacji cyfrowej. Ponieważ ludzie nie chcą „cyfrowej” dla wszystkiego i cenią interakcje między ludźmi i twarzą w twarz, zawsze będzie element „offline”, w zależności od kontekstu. Jednak także w nie-cyfrowych interakcjach i transakcjach cyfrowa transformacja odgrywa rolę w sensie wzmocnienia pozycji każdego agenta skierowanego do klienta.

Więcej na https://marcinkordowski.com/digital-transformation/