Twoja firma – prognoza

Prognoza firmy

Plany na przyszłość są bardzo istotne dla trwania i rozwoju danej firmy. Wynik analizy SWOT jest swego rodzaju podstawą wyjścia dla opracowania odpowiedniej strategii. Z czego prognoza dzieli się na dwa warianty, długookresową i krótkookresową. O tej pierwszej dokładniej poniżej, a drugą zajmiemy się w następnym artykule.

Prognoza długookresowa

Ten rodzaj prognozy dotyczy najbliższych planów i osiągnięć. Przy tym w zależności od uzyskanej analizy SWOT, a dokładniej od jej wyników zależy dalszy plan działań.

Strategia SO

Przyjmujemy ją wtedy gdy wyszło, że mamy więcej punktów w mocnych stronach niż słabych oraz więcej w szansach niż zagrożeniach. Dążymy do maksymalnego wykorzystania szans jakie nam daje rynek, silnej ekspansji i rozwoju.

Strategia WO

Dotyczy sytuacji kiedy wynik jest większy dla słabych stron i szans. W tym przypadku stawiamy na wykorzystanie możliwości jakie stwarza nam otoczenie. Chociażby podniesienie jakości produktu, redukcję kosztów czy inny korzystny alians.

Strategia ST

Jest to opracowanie dla sytuacji kiedy uzyskało się więcej punktów w mocnych stronach i zagrożeniach. Dotyczy wykorzystania swoich możliwości w ograniczeniu konkurencji poprzez jej przejęcie, eliminacje czy wejścia na nowy rynek bądź z nowym produktem.

Strategia WT

Przyjmujemy ją jeśli więcej punktów mają nasze słabe strony i zagrożenia. W tym przypadku staramy się unikać zagrożenia z zewnątrz oraz staramy się poprawić nasze słabe strony. Jest to swego rodzaju walka o przetrwanie często podejmuje się redukcję kosztów, inwestycji. Często dochodzi też do połączenia z inną firmą.

Źródła:

  • Philip Kotler: „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”,
  • http://swottows.com/strategia-konkurencyjna-mini-maxi/.