Ubezpieczenie OC zawodowe dla specjalistów IT – co warto wiedzieć na jego temat?

Mężczyzna pracujący w branzy IT ma ubezpieczenie OC zawodowe

Samozatrudnieni specjaliści IT muszą liczyć się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za straty, jakie firma, której świadczą swoje usługi, może ponieść wskutek popełnienia przez nich błędów w pracy. Straty te mogą te niestety być olbrzymie i realnie narażać nie tylko finanse ich działalności gospodarczych, ale też osobistą sytuację materialną. W niniejszym artykule tłumaczymy, kto powinien zdecydować się na OC zawodowe dla branży IT, jakie korzyści płyną z wykupienia polisy i jak wybrać odpowiednie dla swojej firmy ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OC zawodowe dla branży IT – kto powinien się na nie zdecydować?

Zatrudnienie specjalistów IT na umowach B2B jest dzisiaj standardem, który niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla kontraktorów, jak również firm korzystających z ich usług. Ciemną stroną tego rozwiązania jest dla specjalistów jest odpowiedzialność cywilna, jaką ponoszą w wyniku popełnionych przez siebie błędów w pracy, które skutkują stratami dla usługobiorcy. O ile specjaliści zatrudnieni na umowie o pracę mogą odpowiadać maksymalnie trzykrotnością swojej pensji, o tyle kontraktorzy pracujący na własny rachunek  muszą liczyć się z odpowiadaniem odpowiadają całym swoim majątkiem.

W związku z tym ubezpieczenie OC zawodowe dla branży IT nie tylko jest coraz chętniej wybieraną opcją, ale też nierzadko wymogiem wobec kontraktorów, takich jak m.in. informatycy, programiści, web deweloperzy czy , architekci baz danych.

Korzyści z wykupienia ubezpieczenia OC zawodowego dla branży IT

Zasadniczą korzyścią wykupienia polisy OC dla branży IT jest pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów roszczeń, jakie wynikają z umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą usług IT – mogą być to m.in. straty finansowe czy kary umowne. Bardzo cenna może okazać się też pomoc prawna dla ubezpieczonego. Oprócz tego warto zwrócić uwagę też na inne korzyści, jakie płyną z wykupienia ubezpieczenia OC zawodowego dla specjalistów IT:

  • ochrona przed cyberryzykiem – obejmuje pokrycie kosztów związane ze zdarzeniami cyber, do których może przyczynić się ubezpieczony;
  • klauzula terytorialna – specjaliści IT pracują zdalnie dla firm z różnych krajów, dlatego zawarcie klauzuli terytorialnej jest ważne w kontekście ochrony, niezależnie od miejsca wykonywania pracy;
  • wsparcie różnych specjalistów – warto zwrócić uwagę na to, aby ubezpieczyciel zapewniał pomoc specjalistów, takich jak prawnik, informatyk śledczy, specjalista od bezpieczeństwa cyber czy nawet specjalista PR, w razie kryzysu wizerunkowego.

Jak wybrać ubezpieczenie OC zawodowe dla IT?

Najważniejszą kwestią jest na pewno porównanie warunków ubezpieczenia z zapisami w swojej umowie świadczenia usług IT. Chodzi o to, żeby zakres ochrony obejmował wszystkie czynności, jakie świadczysz swojemu usługobiorcy. W przeciwnym razie może być to pretekstem do niewypłacenia odszkodowania. Równie istotną kwestią jest suma ubezpieczenia, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, które może wypłacić ubezpieczyciel. W tej kwestii musisz wziąć pod uwagę przychody swojej firmy, wartości kar przewidzianych w umowach, koszty pracy zewnętrznych specjalistów, którzy będą naprawiać skutki błędów, a także wysokość przewidzianych kar administracyjnych, roszczenia odszkodowawcze po incydentach cyber. Nie bez znaczenia pozostaje miejsce wykonywania pracy lub miejsce siedziby firmy, dla której pracujesz – koszty ochrony lub naprawy błędów np. w USA na pewno będą wyższe niż w Polsce.