USA – liczba ludności, populacja

Liczba ludności w USA

Stany Zjednoczone Ameryki to państwo federacyjne, składające się z 50 stanów. Zaraz po Chinach i Indiach, jest to trzecie największe państwo świata pod względem zamieszkującej go ludności, natomiast czwarte po Rosji, Kanadzie i Chinach – pod względem wielkości powierzchni. Dowiedz się, jaka jest dokładna liczba ludności w USA!

USA – liczba ludności

Ludność w Stanach Zjednoczonych wynosi około 335 milionów. Według badań, USA są najludniejszym państwem wysoko rozwiniętym. Państwo to charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest bardzo zróżnicowane pod względem:

 • etnicznym,
 • religijnym,
 • rasowym.

Jeżeli chodzi o podział etniczny, to populacja zamieszkująca USA dzieli się na: ludność białą, Latynosów, Afroamerykanów, Indian i rdzennych mieszkańców Alaski, Azjatów oraz Hawajczyków i wyspiarzy Pacyfiku. Niecałe 2% liczby ludności USA stanowi ludność mieszana, tzw. ludność biała. Są to najczęściej imigranci pochodzenia niemieckiego, irlandzkiego, angielskiego, włoskiego, polskiego, francuskiego, żydowskiego i szkockiego.

Jakie miasta zamieszkuje populacja Stanów Zjednoczonych?

Ponad 80% Amerykanów mieszka w miastach.

Populacja w USA

Źródło: Pexels.com

Do najpopularniejszych z nich, zalicza się:

 • Nowy Jork,
 • Los Angeles,
 • Chicago,
 • Houston,
 • Phoenix,
 • Filadelfia,
 • San Antonio,
 • San Diego,
 • Dallas,
 • San Jose.

Według przeprowadzanych badań statystycznych, w wielkich aglomeracjach ulokowana jest ponad połowa ludności zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych. Również dzięki temu czynnikowi Stany Zjednoczone są największą gospodarką światową pod względem PKB. Oprócz tego, USA znajdują się w czołówce państw o wysokim stopniu urbanizacji.

Ciekawostką jest jednak fakt, że chociaż Stany Zjednoczone są jednym z najludniejszych państw świata, to na jeden kilometr kwadratowy przypadają zaledwie 33 osoby. Tak sytuacja kształtowała się w 2017 roku. Wynika to z tego, że niektóre rejony USA są bardzo słabo zaludnione.

Języki stosowane przez ludność USA

Na ulicach Stanów Zjednoczonych, można usłyszeć ludzi posługujących się najróżniejszymi językami świata. Nie zależy to jedynie od tego, że jest to kraj często odwiedzany przez turystów. Istotny wpływ ma na to właśnie zróżnicowanie etniczne. Jednak najczęściej stosowanym językiem przez populacje USA, jest język angielski, a dokładniej jego amerykańska odmiana. Amerykańska odmiana języka angielskiego, jest językiem narodowym Stanów Zjednoczonych. Warto pamiętać, że nie jest to jednak język urzędowy, gdyż według prawa amerykańskiego on nie obowiązuje. 

Ze względu na zamieszkałą ludność latynoską, drugim najczęściej stosowanym językiem w USA jest język hiszpański. Natomiast przybyli do Stanów Zjednoczonych imigranci, bardzo często posługują się również językiem francuskim, niemieckim, polskim, portugalskim, a nawet mandaryńskim.

Wiek ludności zamieszkującej Stany Zjednoczone

Aby określić liczbę ludności USA, a dokładniej jej strukturę, stosuje się również takie czynniki jak wiek, płeć, liczba urodzeń, liczba zgonów etc. Średnia wieku populacji amerykańskiej jest na poziomie 39,5 lat. Oczekiwana długość życia natomiast, wynosi prawie 80 lat. Jak się jednak okazuje, obecnie przyrost amerykańskiej ludności jest najniższy od ponad 100 lat. Niestety, współcześnie amerykanie niechętnie zakładają duże rodziny, a co za tym idzie – rodzi się zdecydowanie mniej dzieci. Duży wpływ na tę sytuacje miały również ograniczenia dotyczące przybywających do Stanów Zjednoczonych imigrantów, którzy chcieliby się w USA osiedlić na stałe. Według spisu powszechnego ludności, coraz mniejszy odsetek rodzących się osób zanotowały nawet najludniejsze regiony kraju, takie jak np. Kalifornia.

Kwestie religijne

Amerykanie są bardzo religijnym społeczeństwem, który przywiązuje dużą wagę do praktykowania własnej wiary. Najwięcej amerykanów, deklaruje się jako chrześcijanie, a wśród ich grup wyznaniowych jest wielu protestantów i katolików. Oprócz tego, około 15% Amerykanów nie utożsamia się z żadną religią, jednak nie znaczy to, że osoby te uważają się za ateistów. Ze względu na regularnie przybywających do USA imigrantów, w kraju nie brakuje żydów, buddystów, muzułmanów itp.