W co inwestować?

Analiza inwestycji

W polskich warunkach jest to bardzo istotne pytanie. Mamy bowiem od lat do czynienia z inflacją i niskim oprocentowaniem lokat bankowych. Zatem ten rodzaj inwestowania nie jest bezpieczny i nie wróży inwestorom większych zysków. Nie zapewnia też stabilności prywatnych finansów. Podobne bywa z obligacjami, nieco lepiej mogą wróżyć niektóre fundusze inwestycyjne.

Bogatsi biznesmeni inwestują czasem w innowacyjność, czyli nowe technologie. Czasem w dzieła sztuki, choć w Polsce nadal jest to zjawisko raczej odosobnione.

Inwestorzy

Inwestowaniu towarzyszy zawsze element ryzyka. Może na przykład skurczyć się rynek dla firmy, w którą zainwestowano, może to być również galopująca inflacja i krach na giełdzie. Chociaż w wypadku dużych przedsiębiorstw, które odniosły sukces finansowy niejednokrotnie sprawdzała się reguła: „Kto nie ryzykuje, ten niema”.

Ale inwestować może również tak zwany „szary obywatel”, czyli osoba prywatna, mająca trochę wolnych środków. Taki szuka najczęściej możliwości inwestowania wiążących się z jak najmniejszym ryzykiem.

Inwestycje bezpieczne

I tu, co ciekawe w większości krajów do najbezpieczniejszych form inwestowania należy zakup nieruchomości. Oczywiście, najmniej ryzykowne są wtedy, kiedy inwestor ma zasób swoich środków finansowych i nie korzysta z kredytów.

W naszym kraju, w ostatnich latach, można mówić o boomie, jeśli idzie o zakup mieszkań pod wynajem. Nierzadko osoby z niedużych miejskości kupują w tym celu mieszkania w dużych miastach (warto przy okazji podkreślić, że w ostatnich miesiącach ceny mieszkań wyraźnie u nas podskoczyły). Co ciekawe Polacy w podobnym celu kupują już mieszkania za granicą, m.in. w Hiszpanii i Niemczech.

W wypadku mieszkań zyski można zauważyć niemal od razu.

Wzrosło jednocześnie zainteresowanie zakupem ziemi, mimo dosyć rygorystycznego prawa, jeśli idzie o grunty rolne. Jednak, nawet kiedy inwestorowi uda się kupić 1 ha w dobrej okolicy (na przykład w okolicy Wielkich Jezior Mazurskich), to może mieć z tego niemały zysk. Warto tu zacytować słowa znanego pisarza Marka Twaina: „Kupujcie ziemię, już jej nie produkują„.

To prawda, ziemia należy do najbezpieczniejszych lokat kapitału, dosyć skutecznie opierających się inflacji, choć zyski nierzadko pojawiają się dopiero w dłuższej perspektywie. Szybciej zysk jest na ogół zauważalny, kiedy kupujemy działki w mieście lub na terenie podmiejskim. Zresztą, nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania również działkami na przedmieściach, zwłaszcza dużych miast.