Wady i zalety grywalizacji

Grywalizacja.

W obecnych czasach wydawać by się mogło, że nie istnieje problem ze znalezieniem przez przedsiębiorcę odpowiednich ludzi do pracy. Wszelkie umiejętności twarde, jak wykształcenie i wiedza, można łatwo zweryfikować, jednak jeśli chodzi o wartości i postawy kandydatów, jest już nieco trudniej. Właśnie dlatego powstała nowa forma zarządzania kapitałem ludzkim, która opiera się na wykorzystaniu grywalizacji.

Czym jest grywalizacja?

Zjawisko to polega na wykorzystaniu elementów gry w innych obszarach niż tych związanych z rozrywką, np. w zarządzaniu, procesach decyzyjnych, czy rozwiązywaniu problemów. Ponieważ obecni kandydaci na stanowiska w firmach to tzw. millenialsi, są oni przyzwyczajeni do wychowania w otoczeniu technologii i mediów cyfrowych. Codziennością jest dla nich obsługa komputera, świat wirtualny i gry, stąd wziął się pomysł na motywowanie takich pracowników poprzez gamifikację. W przedsiębiorstwach najchętniej wykorzystuje się ją przy rekrutacji pracowników, onboardingu czy rozwoju.

Jakie są wady i zalety gamifikacji?

Do największych zalet, jakie posiada wdrożenie grywalizacji w firmie, zalicza się: poprawę wizerunku pracownika i przyciągnięcie nowych talentów, usprawnienie procesu doboru pracowników do organizacji, usprawnienie procesu adaptacji pracowników, ich rozwoju w organizacji i dzielenia się wiedzą z otoczeniem pracowniczym. Dodatkowo poprawa systemu komunikacji i wzmocnienie kultury poprzez kształtowanie celowych postaw, zachowań i wartości. Jeśli chodzi o wady, możemy do nich zaliczyć: ryzyko niedopasowania gry do danego obszaru, ryzyko pobudzenia niezdrowej rywalizacji, ryzyko zbyt dużego uzależnienia pracowników od nagród oraz ryzyko wystąpienia znudzenia, w związku z upowszechnieniem grywalizacji w różnych obszarach, a także utrudniona komunikacja w przypadku braku kontaktu twarzą w twarz.