Waga kontroli

Kontrola

Po realizacji określonego czasowo podpunktu w planie należy zrobić sobie zestawienie wyników i odniesienie ich do zakładanego celu. Takie cząstkowe sprawozdania nie tylko pomogą nam na bieżąco aktualizować sytuację ale też zareagować szybko na nieprzewidziane okoliczności. Można za pomocą kontroli ocenić jakość naszej analizy. Poza tym istotne jest wyznaczenie w jaki sposób będzie oceniana realizacja planów.

Warunki kontroli

  • Kryteria, które sobie zakładamy przed przystąpieniem do analizy końcowych wyników. Możemy wziąć pod uwagę realizację planów czy dochód albo obrót.
  • Kontrola etapowa na poziomie poszczególnych podpunktów przyjętego planu
  • Określić w jakim stopniu plan został zrealizowany, jakie są odstępstwa od niego. Następnie przeanalizować z jakich powodów nastąpiła określona zmiana. Mogą mieć na nią wpływ czynniki wewnętrzne, które trzeba w takim razie poprawić. A także zewnętrzne np. sezonowe.
  • Najważniejsze na koniec jest wyciągniecie prawidłowych wniosków. Tak aby w przyszłości można było zmniejszyć margines błędów i wyznaczyć plan i dopasować doń odpowiednie środki.

Ocenia się w kontroli wyniki jakie uzyskała firma oraz stopień realizacji planu. Jeśli plan nie został w pełnym stopniu zrealizowany to analizie poddawane są elementy jakie nie zostały wykonane i co im przeszkodziło. Tutaj rozpatruje się nie tylko nasze słabostki ale też zmienność i wahania rynku. Firmy swoją działalność prowadzą w bardzo zmiennych warunkach. Konkurencja jest obecnie duża i przebicie się ze swoim produktem nie jest łatwym zadaniem.

Źródła:

  • Philip Kotler: „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka,
  • Warszawa 1994,https://poig.parp.gov.pl/files/74/107/417/750/20225.pdf.