Warrant subskrypcyjny – czym się charakteryzuje?

Warranty subskrypcyjne

Zagadnienia powiązane z giełdą papierów wartościowych i światem finansowym są powszechnie mało znane, a jedynie osoby zajmujące się tym na co dzień mogą zrozumieć procesy które dzieją się wewnątrz tego świata. Jednym z takich zagadnień jest warrant subskrypcyjny, który swojemu właścicielowi daje dość duże możliwości na giełdzie. Jaka jest warrant definicja? Co oznacza to określenie i jakie spełnia funkcje?

Warranty subskrypcyjne – definicja i wyjaśnienie

Teraz przedstawmy warrant definicja.
Wedle definicji, warrant to nic innego jak dokument lub certyfikat dający posiadaczowi papierów wartościowych ograniczoną lub nieustającą zdolność (prawo) do nabywania również innych obligacji i akcji. Kluczowe w tym przypadku jest jednak to, że prawo to dotyczy tylko i wyłącznie papierów emitowanych przez jedną spółkę
.

Warranty subskrypcyjne zawierają nieodwołalne zobowiązanie konkretnej spółki (wystawcy papierów wartościowych) do dostarczenia akcji tej spółki celem wykonania uprawnienia przysługującego z warrantu subskrypcyjnego zapisu na akcje i w konsekwencji objęcie tych akcji. Mówiąc prostym językiem, posiadacz tego dokumentu zyskuje niezbywalne prawo do nabywania kolejnych obligacji i akcji spółki, w której już zainwestował pieniądze poprzez zakup danych akcji. Daje to poczucie bezpieczeństwa i pewności inwestycji której dokonał. Jest to stosunkowo nowy zabieg na polskich giełdach, jednak zdecydowanie podwyższa bezpieczeństwo inwestorów i pewność, że inwestycja przyniesie oczekiwany zysk.

Jakie warranty subskrypcyjne rozróżniamy?

Warrant nie stanowi akcji wedle definicji prawa, za to na giełdach traktowany jest jako papier wartościowy. Jest sprzedawany wraz z akcjami i obligacjami, dając kupującemu ograniczone w czasie prawo kupna papierów wartościowych lub innych aktywów, jak również prawo do subskrypcji przyszłych emisji obligacji tej samej spółki. Dodatkowo warto zaznaczyć, że jest to rozwiązanie korzystne dla samego kupującego, ponieważ ma on wtedy wyznaczoną z góry cenę, za którą może nabywać kolejne akcje i obligacje, choć nie w każdym przypadku. Warrant subskrypcyjny może być także sprzedawany jako walor o samoistnej wartości i zyskuje odrębne notowania na giełdzie.

Najprościej mówiąc warranty subskrypcyjne, dzielimy na dwie kategorie:

  • Nieodłączne od dokumentu głównego – kupując obligacje czy akcje otrzymujemy również warrant, który stanowi nieodłączną część całego zakupu, zatem są to obligacje z warrantem.
  • Osobny i niezależny dokument – na rynku finansowym notowany jest jako sam warrant. Taki sposób notowań pozwala na przeprowadzanie arbitrażu.

Te dokumenty mogą być wystawione na konkretną osobę, czyli właściciela nabywającego prawo do obracania nimi, jak również na tzw. okaziciela.

Warrant w funkcjonowaniu na rynku finansowym

To określenie mówi głównie o prawnym zobowiązaniu danej spółki emitującej akcje czy obligacje z warrantem do zapewnienia możliwości wykupywania kolejnych. Warrant subskrypcyjny jest bardzo atrakcyjnym instrumentem na współczesnej giełdzie i odgrywa ważną rolę w ostatecznych decyzjach inwestycyjnych firm. Warranty stanowią bowiem dla nich dobre źródło finansowania ze względu na stosunkowo niski koszt kapitału.

Warranty wykorzystuje się również powszechnie przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, w niektórych przypadkach również zwiększają one popularność obligacji przemysłowych, ponieważ inwestorzy traktują takie przedsięwzięcie jako bardziej wiarygodne i opłacalne. W żargonie rynku giełdowego i finansowego warranty nazywane są również wabikiem akcyjnym, ponieważ stanowią one zachętę dla inwestorów do zakupienia akcji właśnie konkretnej firmy. Obrót warrantami działa w bardzo podobny sposób jak  w przypadku obrotu akcjami, można zatem stwierdzić, że warranty posiadają wartość rynkową.

Uwarunkowanie popularności warrantów

Giełda i warrant subskrypcyjny

Źródło: Pexels.com

Warrant subskrypcyjny stał się popularny głównie dlatego, ze zachęca potencjalnych inwestorów do zakupu akcji czy obligacji konkretnej firmy która zapewnia taki dokument. Taki certyfikat jakim jest ten dokument daje właścicielowi papierów wartościowych ograniczoną lub nieustającą zdolność do nabywania również innych obligacji i akcji, co stanowi optymalne i bezpieczne źródło inwestowania.

Ważne jest jednak to, że posiadanie warrantu z czasem może również wpływać na niższą cenę dalszych inwestycji, co dla wielu potencjalnych kupujących jest sporą zachętą. Jest to pożyteczne nie tylko dla kupującego, ale przede wszystkim dla spółki, o której obligacjach mowa – rzetelny i zaufany kontrahent jest na miarę złota, jeżeli chodzi o rynek finansowy i giełdę. Inwestycje na giełdzie wymagają nie tylko konkretnego przygotowania, ale również fachowej wiedzy i umiejętności myślenia w dalszej perspektywie. Kiedy pojawia się obiecująca okazja do inwestowania, to z pewnością warto ją rozważyć – taką okazją może być właśnie zakup obligacji czy akcji danej spółki wespół z warrantem subskrypcyjnym. Taki rodzaj inwestycji jest o wiele pewniejszy i daje poczucie bezpieczeństwa, jednak warto dobrze przemyśleć ich zakup, lub zwyczajnie skonsultować się z maklerem, który posiada odpowiednie kwalifikacje do obracania akcjami i obligacjami.

O autorze:
Aleksandra Karcz – pisarka,
autorka licznych artykułów lifestyle.
Absolwentka Akademii Ekonomiczno Humanistycznej w Warszawie.

Źródło:

  • Giełda. Podstawy inwestowania, Adam Zaremba, wyd. Helion, 2014 r.