Analiza rynku

Krzywa popytu – czym jest i jak wygląda?

Cena równowagi

Ekonomia to dość skomplikowana dziedzina nauk. Skupia się ona na opisywaniu produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr oraz usług. Gospodarka społeczna jest ważna w każdym kraju. Ekonomia natomiast bada funkcjonowanie tej właśnie gospodarki oraz sprawdza, jak ludzie zdobywają dla siebie dobra materialne. Nauka ekonomii pozwala poznać rynek gospodarczy, a także ułatwia nabycie umiejętności rozpoznawania tego, na co w danym czasie jest popyt. Continue reading…

Krzywa podaży – czym jest i jak wygląda?

Czym jest krzywa podaży i co ją wyróżnia

Gospodarka na całym świecie jest kształtowana przez podstawowe prawa rynku takie jak popyt i podaż.  Zwiększona liczba klientów może doprowadzić do podwyższenia ceny, natomiast kiedy dóbr jest zbyt dużo w stosunku do zapotrzebowania sytuacja może się odwrócić. W poniższym wpisie omówione zostanie to zjawisko oraz krzywa podaży. Continue reading…

Społeczna gospodarka rynkowa – czym jest i jak wygląda?

Społeczna gospodarka rynkowa i jej charakterystyka

Społeczna gospodarka rynkowa jest koncepcją społeczną i gospodarczą, która zadomowiła się po II wojnie światowej w Republice Federalnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Według jej założeń w państwie powinien istnieć wolny rynek, który pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników gospodarczych. Jednakże zyski ekonomiczne powinny być również połączone z równowagą społeczną i rozwojem. Continue reading…