Biuro

Czy warto zainwestować we własne oprogramowanie?

Osoby w biurze używają własnego oprogramowania w biurze

Oprogramowanie dla dostosowane do potrzeb konkretnej firmy niesie ze sobą wiele korzyści, których nie można oczekiwać od komercyjnych systemów. Firmy, które rozważają inwestycję w takie rozwiązanie, stają przed dylematem, czy warto wdrożyć w organizacji dedykowany system, ponieważ jest to czasochłonne, a często także wiąże się z większymi kosztami. Mimo to, właściciele biznesów korzystają ze współpracy z software house’ami w celu stworzenia indywidualnego oprogramowania ze względu na to, że stwarza ono możliwość wdrożenia innowacyjnych pomysłów.
Continue reading…

Biura serwisowane – dla rozwijających się firm

Biura serwisowe

Gdy Twoja firma zaczyna stawiać pierwsze kroki w większym biznesie, zatrudniasz osoby do pracy, a nie chcesz jeszcze inwestować we własną przestrzeń biurową, jego wynajem staje się rozwiązaniem najkorzystniejszym, intuicyjnym i zwykle właśnie takie kroki podejmuje się na pewnym etapie prowadzenia swojego biznesu.
Continue reading…

Koszt krańcowy – definicja, charakterystyka

Obliczanie kosztu krańcowego i marginalnego

Producent, który staje przed decyzją, jak dużo danego dobra będzie produkować, musi brać pod uwagę opłacalność produkcji. Wymaga to wykonania analizy kształtowania się poziomu kosztów, tak aby osiągnąć maksymalnie rentowną produkcję. Ile danego dobra wytworzyć, aby koszt kolejnej jednostki tego dobra nie zaczął się zwiększać. Przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę koszt krańcowy. Czym ów koszt krańcowy jest i jaką ma definicję? Sprawdźmy! Continue reading…

Czym jest macierz BCG i do czego służy?

Biznesmen wykorzystujący w firmie macierz BCG

Macierz BCG została opracowana przez firmę consultingową Boston Consulting Group w 1969 roku. Współcześnie wykorzystuje się ją do planowania strategicznego oraz jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zastosowanie macierzy BCG pozwala skontrolować portfel produktów lub usług firmy pod kątem wybranych kryteriów. W zależności od wybranego wariantu może być to konkurencyjność na rynku, zdolność do zwiększenia sprzedaży, czy generowanie wyższych zysków. Continue reading…