System do planowania produkcji – cele i możliwości

Mężczyzna pracuje na systemie do planowania produkcji

System do planowania produkcji APS (Advanced Planning & Scheduling) to nowoczesne oprogramowanie mające na celu wspieranie kadry menedżerskiej w optymalizowaniu scenariuszy produkcyjnych.

System do planowania produkcji – charakterystyka

System do planowania produkcji jest jednym z bardziej interesujących narzędzi informatycznych wykorzystywanych w firmach, które zajmują się działalnością produkcyjną. Owszem, nie jest on w stanie samodzielnie zastąpić chociażby zaawansowanego oprogramowania ERP, zresztą nie to jest jego rolą. Tym niemniej wszędzie tam, gdzie harmonogramy produkcyjne są wykonywane w arkuszach kalkulacyjnych lub gdzie istnieje wiele niezależnych czynników mających wpływ na ostateczny termin zakończenia produkcji, dobre systemy APS – takie jak chociażby APS Qguar – sprawdzają się doskonale.

Dzieje się tak ze względu na algorytmy optymalizacyjne oparte na sztucznej inteligencji. Umożliwiają one stworzenie planu produkcyjnego opartego o zmienne wskazane przez planistę. Jako że tych zmiennych może być kilka, obliczenia konieczne do stworzenia takiego harmonogramu mogą być czasochłonne i dość skomplikowane. System do planowania produkcji robi to za nas, szybko i skutecznie, a co najważniejsze, pozwala na bezproblemową modyfikację takich harmonogramów, na bieżąco aktualizując ich ostateczny kształt.

Zmiennymi, które system APS może uwzględniać podczas tworzenia planów produkcyjnych, są m.in.:

 • Dostępność przestrzeni magazynowej.
 • Najkrótszy lub najdłuższy możliwy czas na wykonanie zlecenia produkcyjnego.
 • Optymalizacja kosztów wytworzenia danego wyrobu.
 • Dostępność personelu.
 • Dostępność maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych przestojów spowodowanych awarią, przezbrojeniem itp.
 • Dostępność surowców.

Ostateczny kształt planu produkcyjnego zależy m.in. od tego, jak wyglądają zależności pomiędzy wyżej wymienionymi czynnikami i które z nich zostaną przez planistów uznane za priorytetowe. Rzecz jasna gdy te zależności zmieniają się w czasie, APS natychmiast modyfikuje plan. Dlatego aby te zmiany przebiegały możliwie bezproblemowo, warto przeprowadzić integrację APS chociażby z oprogramowaniem MES czy WMS.

Jakie są pozostałe korzyści płynące z implementacji systemu APS?

Pomijając oczywistości, jak optymalizacja kosztów produkcji czy skrócenie czasu realizacji zlecenia produkcyjnego, wdrożenie APS oraz jego integracja z pozostałymi systemami użytkowanymi w przedsiębiorstwie niesie za sobą kilka dodatkowych korzyści. Są to m.in.:

 • Proste i przejrzyste raportowanie, dzięki któremu można relatywnie szybko rozpoznać wąskie gardła w procesie produkcyjnym.
 • Możliwość równoczesnego korzystania z funkcji i zasobów systemu przez wielu specjalistów, np. planistów czy menedżerów.
 • Poprawienie organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
 • Poprawienie relacji z klientami i kontrahentami.
 • Zwiększenie wydajności maszyn.
 • Ułatwienie dostępu do wszystkich najważniejszych danych dotyczących procesu produkcyjnego.
 • Możliwość porównywania alternatywnych scenariuszy produkcyjnych.

Systemy do planowania produkcji – podsumowanie

Rzecz jasna wysokiej jakości systemy do planowania produkcji – takie jak Qguar APS – posiadają o wiele więcej możliwości, związanych chociażby z wyborem optymalnego interfejsu wymiany danych czy dynamicznym harmonogramowaniem. To kompletne i bardzo przystępne rozwiązania, niezawodne i łatwe w obsłudze.

Więcej informacji na ich temat znajdziesz na stronie https://quantum-software.com.