Bez kategorii

Jak rozliczać przejazd płatnymi drogami w firmie transportowej?

Samochody ciężarowe na parkingu z firmy transportowej

Jednym ze stałych kosztów związanych z działalnością firm transportowych są opłaty za przejazdy autostradami i płatnymi drogami. Nowoczesne technologie, w tym aplikacja e-TOLL PL, pozwalają na uiszczanie takich płatności online. Jak się rozlicza takie przejazdy prawidłowo? Czym się w praktyce różnią opcje rozliczeń pre-pay i post-pay?
Continue reading…

Zarządzanie call center

Kobieta pracująca przed komputerem

Zarządzanie call center Call Center, czyli inaczej centrum kontaktu z klientem, to zazwyczaj bardzo duża sieć przekierowująca połączenia na konkretne linie, gdzie odpowiedzi mogą zostać udzielone szybko i precyzyjnie. Wiele firm całkowicie opiera swoją działalność właśnie na Call Center, ponieważ utrzymanie dobrego przepływu informacji jest dla nich podstawą. W zarządzaniu takim systemem istnieje kilka głównych założeń, które powinny być przestrzegane dla zachowania maksymalnej efektywności. Continue reading…

Temperament klienta

Typ charakteru klienta

Każdy człowiek jest inny i jak tak spojrzymy po prawdzie to nie ma dwóch takich samych charakterów. Ma wpływ na jego kształt nie tylko geny czy predyspozycje ale także środowisko, w którym dany człowiek przebywa/przebywał. Continue reading…

Waga kontroli

Kontrola

Po realizacji określonego czasowo podpunktu w planie należy zrobić sobie zestawienie wyników i odniesienie ich do zakładanego celu. Takie cząstkowe sprawozdania nie tylko pomogą nam na bieżąco aktualizować sytuację ale też zareagować szybko na nieprzewidziane okoliczności. Można za pomocą kontroli ocenić jakość naszej analizy. Poza tym istotne jest wyznaczenie w jaki sposób będzie oceniana realizacja planów. Continue reading…