Czy Frankowicze wygrywają z bankiem BPH?

Zmartwiona kobieta która ma kredyt w frankach stoi przy oknie w domu

Artykuł sponsorowany.

Banki stosując praktyki nielegalnych zapisów w swoich umowach kredytowych wykorzystywały niezdających sobie sprawy kredytobiorców. W Polsce coraz więcej sądów wydaje przychylne wyroki kredytobiorcom. Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób BHP frankowicze mający kredyty w GE money bank, mogą skorzystać na tym?

Spory prawne z GE money Bank

GE money bank z roku na rok odnotowuje duże straty spowodowane prawnymi sporami z bhp frankowicze. Bank nie jest skory do zawierania ugód, a pozywanie swoich kredytobiorców na zwrot kosztów korzystania z kapitału banku jest na porządku dziennym. BHP frankowicze odgryzają się GE money bank doniesieniami do prokuratury na władze banku. GE money bank przez wiele lat udzielał swoim kredytobiorcom kredytu nominowanego we frankach szwajcarskich. Tego typu kredyty miały nietypową konstrukcję. W klauzuli znajdowała się informacja o odniesieniu do średniego kursu NBP. BHP frankowicze pozywali bank argumentując przy tym wadliwe umowy, które zostały dla nich sporządzone. Odnosiły się one do niedozwolonych zapisów o średnim kursie NBP. Co prawda sądy nie zgadzały się na ogół z tego typu stanowiskiem kredytobiorców, ale umowa z GE money bank od dłuższego już czasu budziła wiele wątpliwości. Jednak zostały one całkowicie rozwiane podczas orzeczenia TSUE, kiedy trybunał unijny zakwestionował tego typu praktyki.

Umowy GE Money Bank są skutecznie podważane w sądach

Od zakwestionowania przez TSUE niewłaściwe praktyki banku na korzyść kredytobiorców sprawiły, że wszyscy frankowicze wygrywają z następcą banku GE money bank, czyli BPH S.A. Do niedawna wszystkie umowy zawierane z GE money bank postrzegane były przez prawników za skomplikowane i trudne, by je zakwestionować w sądach. Bank BPH, który został pozwany przez frankowiczów w związku z umowami kredytowymi domagał się od nich sanowania umowy. Miało to na celu usunięcie fragmentu, który dotyczył marży oraz dalszego przeliczania pozostałego do spłaty kredytu po kursie NBP. Sądy mniej doświadczone w sprawach związanych z umowami kredytowymi frankowiczów przychylały się do stanowiska banku, aż do przełomowej chwili wyroku przez TSUE z 2021 roku. Frankowicze mający kredyt w banku BPH mają szczęście, że ten bank nie przestał istnieć, tak jak miało to miejsce w przypadku GE money Bank. Frankowicze w takim przypadku mogą wystąpić z roszczeniami do właśnie tego banku.

W jaki sposób unieważnić kredyt frankowy z bankiem BPH?

Umowę kredytową zawartą z bankiem BPH unieważnia się w sądzie w momencie złożenia wniosku o pozew frankowy. Musi on zawierać szczegółowe roszczenia o zapłatę lub unieważnienie. W sądach frankowicze wygrywają do 98 procent wszystkich spraw. Pozwanie banku o kredyt frankowy wiąże się z wysoką szansą na wygraną. Przed rozpoczęciem procesu unieważniającego naszą umowę kredytową z bankiem musimy w pierwszej kolejności rozpocząć, współpracować z kancelaria prawną. Na początku przeprowadzana jest szczegółowa analiza prawna umowy zawartej z bankiem. Następnie wyszczególnia się wszystkie klauzule, które stanowią podstawę do unieważnienia umowy. Za pośrednictwem udzielonego pełnomocnictwa składamy wniosek o dokumenty z banku, a na ich podstawie formujemy przez do sądu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://kancelariafrankowicza.pl/bph-ge-money-bank/