Jak działa Agile? O tym słów kilka

Kobieta w firmie zarządza zespołem

Artykuł sponsorowany.

Nowoczesne metody zarządzania coraz częściej opierają się na dostrzeganiu w pracownikach ich możliwości i potencjału, a nie traktowanie ich tylko jako “zasób”. Podejście people and culture znajduje zastosowanie w nowoczesnych organizacjach, które nastawione są na wewnętrzny rozwój. W takich miejscach sprawdza się Agile – innowacyjne podejście do zarządzania zespołem i jednoczesnej realizacji celów organizacji.

Metodyka Agile – co warto wiedzieć?

W dobie ciągłego tworzenia raportów, sprawozdań i ton dokumentacji firmowej, często zapominamy że w każdym projekcie biorą udział ludzie. Jednak to oni stanowią najważniejszą oś pracy. Nawet najlepiej zaplanowane działania nie dadzą zamierzonego efektu, gdy zaangażowanie np. pracowników będzie znikome. I tutaj właśnie pojawia się Agile, które pozwala niejednokrotnie zmienić całkowicie podejście do pracy zespołowej.

Odpowiednio przystosowana metodyka Agile pozwala uzyskać wiele korzyści, ale musi być idealnie dopasowana do danego przedsiębiorstwa. Zupełnie inaczej współpracuje się z zespołem IT, a inaczej z działem HR. Metodyka w założeniu dąży do stworzenia odpowiedniego zestawienia zasad i działań, które pozwalają osiągnąć określony cel. W Agile tym celem jest usprawnienie współpracy i wymiany informacji, dlatego osoby stosujące ten mindset muszą wykazywać się:

  • otwartością na zdobywanie nowej wiedzy i dzielenie się posiadaną z innym członkami zespołu,
  • gotowością na ponoszenie porażek, które należy traktować jako lekcję, a nie powód do wstydu,
  • zaangażowaniem w realizację celów, które są wspólnie wyznaczane dla całego zespołu,
  • odwagą do podejmowania wyzwań, które mogą stanowić dla nas okazję do nauki nowych umiejętności lub poszerzenia wiedzy,
  • szacunkiem do innych uczestników. Prywatne animozje pozostawiamy poza drzwiami biura, ponieważ sprawna komunikacja jest niezwykle ważna – nawet kiedy za jakimś nie przepadamy.

Stosując się do powyższych zasad możemy dążyć do realizacji celów, przy jednoczesnym wyzwoleniu potencjału, który posiada zespół. Takie działania powodują również budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i organizację, co jest niezwykle ważne w kontekście współczesnego biznesu.

Czy Agile można zastosować w każdej firmie?

W zdecydowanej większości – tak. Należy przy tym pamiętać, że Agile mindset musi zostać wdrożony do organizacji przez osobę znającą tematykę i posiadającą doświadczenie w tym obszarze. Najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnych firm szkoleniowych, które prowadzą warsztaty, dzięki czemu można uczyć się na “żywym organiźmie” i dokładnie poznać zarówno teorię, jak również sprawdzić ją w praktyce.