Jakie wnioski i gdzie trzeba złożyć, by wziąć udział w konkursach na projekty unijne?

Grupa osób bierza udział w konkursie na projekt unijny

Przedsiębiorcy należą do najliczniejszej grupy beneficjentów Funduszy Europejskich. Konkursy na projekty unijne obejmują zarówno programy ogólnokrajowe, jak i konkursy regionalne adresowane do przedsiębiorstw prowadzących swoje działalności na terenie wybranych województw. Najwięcej możliwości finansowania ze środków unijnych czeka na rodzime firmy należące do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a ich szanse na skuteczne pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej są tym większe, jeśli prowadzą one działalność badawczo-rozwojową lub realizują projekty o wysokim stopniu innowacyjności. Jak wygląda standardowy przebieg konkursów na projekty unijne? Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie i gdzie należy go złożyć, by móc ubiegać się o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich? Sprawdź!

Konkursy na projekty unijne – jak na nie aplikować?

W nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 polskie przedsiębiorstwa, które posiadają ugruntowany plan na rozwój prowadzonych działalności, ponownie będą miały szansę skorzystać ze wsparcia finansowego gwarantowanego przez Fundusze Europejskie. W nowej edycji konkursów na projekty unijne pojawią się programy krajowe, a także 16 konkursów regionalnych, na które Polska otrzyma łącznie dofinansowanie w kwocie ok. 770 mln złotych. Uruchomienie pierwszych programów zapowiadane jest na przełom 2022 i 2023 roku, dlatego wszystkie firmy, które zamierzają wnioskować o dofinansowanie unijne na rozwój ich biznesów, powinny już teraz pomyśleć o kluczowych kwestiach związanych z aplikowaniem o dotację z UE. Jedną z najważniejszych formalności jest wniosek o dofinansowanie. Jak przygotować skuteczną aplikację, która zmaksymalizuje szansę na pozyskanie pożądanych środków unijnych na rozwój działalności?

Niezależnie od rodzaju programu operacyjnego każdorazowo pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego konkursu na projekty unijne i dokładne przeanalizowanie jego kryteriów oraz warunków. W tym celu najkorzystniejszym rozwiązaniem okazuje się zwykle oddelegowanie tego zadania w ręce doświadczonych specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji z Unii Europejskiej. Profesjonalna firma zweryfikuje bowiem potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa i wskaże optymalne z punktu widzenia biznesu linie finansowania, precyzyjnie oceniając szansę na skuteczne pozyskanie dofinansowania. Często zdarza się, że polskie firmy podejmują działania mogące zakwalifikować się do dotacji, a nie wiedzą, w jaki sposób umiejętnie wykazać to we wniosku o dofinansowanie. Eksperci z tego zakresu oferują natomiast kompleksową analizę potrzeb i modelowanie projektu w celu ułożenia jego głównych obszarów i maksymalizacji szans na pomyślne pozyskanie dotacji unijnej.

Co musi zawierać skuteczny wniosek o dofinansowanie unijne?

Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursów na projekty unijne musi zawierać szczegółowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia i stanowić dowód na to, że wnioskowana inicjatywa spełnia wymogi regulaminu i ma dużą szansę powodzenia. Do aplikacji tej należy dołączyć szereg dokumentów takich jak m.in.:

  • szczegółowy harmonogram realizacji projektu,
  • opracowany biznesplan,
  • przeprowadzone analizy finansowe,
  • studium wykonalności projektu unijnego.

Należy pamiętać, że wniosek o dotację jest następnie oceniany pod względem formalnym i merytorycznym przez instytucję zarządzającą, a dotacje przyznawane są jedynie tym firmom, których wnioski wykazują zgodność z założeniami i celami danego konkursu unijnego.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z UE?

Nabór wniosków pod konkretny rodzaj projektu jest ogłaszany według ustalonego na dany rok kalendarzowy harmonogramu konkursów unijnych. Termin składania wniosków jest zwykle dość krótki (najczęściej nabór trwa tydzień), dlatego firmy zainteresowane dotacjami powinny na bieżąco śledzić pojawiające się konkursy. Wnioski o dofinansowanie można składać zarówno w wersji papierowej, jak i za pośrednictwem elektronicznego systemu teleinformatycznego w terminie i miejscu wskazanym w regulaminie danego konkursu.