Kasy fiskalne online i inne zmiany w zakresie kas

Mężczyzna pracuje

Organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów zapowiadają coraz szersze reformy, które mają na celu uszczelnianie systemu podatkowego. Jednym z pomysłów na lepszą ściągalność podatkową są zmiany w zakresie urządzeń kas fiskalnych – wprowadzane są obecnie, zaś w przyszłości planowane jest uruchomienie tak zwanych kas fiskalnych online. Kogo już dotknęły zmiany? I kogo dotyczyć będą w najbliższej przyszłości? Na czym polegają?

Zmiany od 1 maja 2019 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących, począwszy od 1 maja 2019 prowadzono nowe zasady dotyczące kas fiskalnych, w tym między innymi konieczność odpowiedniego przypisania oznaczenia literowego od „A” do „G”, do stawek podatku lub zwolnienia podatku. Gdzie:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%;
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%;
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%;
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%;
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa wart.119ust.1 lub art.120 ust.4 ustawy.

Ważnym do wykonania obowiązkiem podatników, jest konieczność zapoznania się wszystkich podatników z nowymi zasadami dotyczącymi kas fiskalnych.

Zmiany od 1 lipca 2019 roku

Kolejna zmiana w Rozporządzeniu, weszła w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. Zgodnie z §9ust.3 i 4 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnik używający kasy musi dokonywać odpowiedniego powiadomienia o ewentualnej zmianie podmiotu prowadzącego serwis kasy. W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis, w terminie 5 dni od jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny.

Od maja do obrotu zostały wprowadzone również nowe rozwiązania, czyli tak zwane kasy fiskalne online.

Kasy fiskalne online – planowane zmiany

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ustawodawca wprowadził obowiązek wymiany kas rejestrujących, na kasy online. W tym celu podatników podzielono na odpowiednie grupy, które będą musiały wymienić urządzenia w trzech kolejno następujących po sobie terminach. Są to:

  • do 31 grudnia 2019 roku – obowiązkowa wymiana dla usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, a także sprzedaży benzyny, oleju i gazu;
  • do dnia 30 czerwca 2020 – obowiązkowa wymiana dla usług gastronomicznych, w tym gastronomii sezonowej, krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu, i innych paliw stałych;
  • do dnia 31 grudnia 2020 – obowiązkowa wymiana dla większości pozostałych usług, w tym dla usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (w zakresie wstępu do obiektów).