Obwody drukowane dla złożonych układów elektronicznych

Obwód drukowany na złożonym układzie elektronicznym

Obwody drukowane, czyli płytki z materiałów izolacyjnych z połączeniami elektrycznymi i punktami lutowniczymi, przeznaczone są do montażu podzespołów elektronicznych. W przypadku, gdy chodzi o montaż układów wysokich częstotliwości i wykonanie płytki PCB wykazującej odporność na interferencje elektromagnetyczne, wykonanie projektu nie jest zadaniem łatwym. Projektant musi wykazać się wiedzą, doświadczeniem, ale i sporą dozą cierpliwości.

Dobre praktyki inżynierskie podczas prac nad  obwodami drukowanymi

Podczas projektowania złożonych płytek PCB należy skrupulatnie, krok po kroku nanosić odpowiednie oznaczenia i dyrektywy. Dobry projektant nie zapomina o umieszczaniu na projekcie wskazówek, które ułatwią dalsze prace nad obwodem drukowanym i pozwolą na uniknięcie błędów mogących wymusić konieczność wykonania kolejnej partii płytek. Partia z błędami nie zostanie wykorzystana, co oznacza marnotrawstwo czasu i pieniędzy, a tego każda firma chciałaby uniknąć.

Prace nad obwodami drukowanymi zaczynają się od schematu elektrycznego. W przypadku złożonych układów elektronicznych właściwe opracowanie projektu ma jeszcze większe znaczenie, ponieważ bez tego projektowanie poszczególnych modułów obwodów nie będzie możliwe. Projektant powinien zatem oznaczać i nazywać pary różnicowe, ścieżki wysokoprądowe, grupy połączeń z koniecznym wyrównaniem długości ścieżek, elementy wymagające radiatora, ścieżki o określonej impedancji charakterystycznej oraz punkty łączenia mas.

Produkcja PCB – skomplikowany proces technologiczny

W złożonych projektach nie zawsze da się obniżyć liczbę warstw obwodu drukowanego poniżej pewnego poziomu, ale dla firmy, która specjalizuje się w projektowaniu złożonych, wielowarstwowych obwodów drukowanych (zobacz ofertę tutaj), nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Warstw musi być tyle, by możliwe było dodawanie planów zasilania, planów masy i prowadzenie ścieżek z pełniejszą kontrolą impedancji. To oczywiście tylko niektóre z warunków, jakie należy spełnić, przystępując do prac nad obwodem drukowanym dla złożonych układów elektronicznych.