Ochrona wizerunku w internecie

Ochrona wizerunku w internecie.

Artykuł sponsorowany.

Portale społecznościowe, osobiste blogi czy strony internetowe to miejsca, w których rozpowszechnianie wizerunku jest bardzo popularne. O ile publikacja dotyczy osoby publikującej treści, wszystko jest w porządku, jednak rozpowszechnianie treści związanych z innymi osobami dotyczy już dóbr osobistych człowieka. Sprawdź, na czym polega ochrona wizerunku w internecie.

Przepisy polskiego kodeksu cywilnego mówią jednoznacznie, że wizerunek osoby podlega ochronie samoistnie. W przypadku naruszenia dobra osobistego, np. publikacji wizerunku bez zgody, osoba poszkodowana ma prawo żądać naprawienia szkody i zadośćuczynienia.

Ochrona wizerunku w internecie. Czym jest wizerunek?

Aby wiedzieć, dlaczego wizerunek powinien podlegać ochronie, warto poznać pojęcie wizerunku. Wizerunek to podobizna osoby, która została utrwalona w dowolny sposób, np. na zdjęciu, rysunku, obrazie czy w formie sposobu percepcji określonej osoby. Z ostatnim przypadkiem mamy do czynienia głównie w przypadku jednostek na publicznych stanowiskach, w szczególności politycznych, a także aktorów, czy osób ze świata show biznesu. Chociaż w wielu przypadkach się o tym nie myśli, opublikowanie, np. zdjęcia, wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerunku. W przeciwnym wypadku można narazić się na dotkliwe konsekwencje prawne. Szczególne znaczenie ma ochrona wizerunku online – to właśnie w internecie najłatwiej dopuścić się naruszenia prawa.

Kiedy nie jest potrzebna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku?

Wiadomo już, że rozpowszechnienie wizerunku w sieci wymaga uzyskania zgody osób, których wizerunek ma być upubliczniony. Taka zgoda nie jest jednak konieczna w każdej sytuacji. Ochrona wizerunku w Internecie nie ma zastosowania, jeżeli osoba utrwalona na zdjęciu czy innym materiale otrzymała za to zapłatę. Dotyczy to również osób pełniących funkcje publiczne. Ostatni przypadek dotyczy fotografii z publicznych zgromadzeń lub imprez. Jeśli na zdjęciu znajduje się przypadkowa osoba, publikacja fotografii nie wymaga pozyskania zgody na rozpowszechnienie jej wizerunku.

Rozpowszechnienie wizerunku a prawo autorskie

Z problemem ochrony wizerunku do czynienia mają często artyści, których chroni prawo autorskie. Naruszenie wizerunku w Internecie w przypadku artystów zwykle nie ma zastosowania, jednak odnosi się do pirackich treści, które krążą, np. w mediach społecznościowych czy portalach umożliwiających nielegalne korzystanie z chronionych treści.