Off-site i on-site SEO – podobieństwa i różnice

Okulary leżą na kalawoaturze komputera w biurze

SEO to proces optymalizacji strony, który uwzględnia sposób funkcjonowania algorytmów wyszukiwarek internetowych. Zakres działań, które podejmują pozycjonerzy, by poprawić pozycję strony w rankingu, jest bardzo szeroki. Dzieli się je na dwie podstawowe grupy, czyli off-site SEO i on-site SEO. Na czym polegają oba z nich i czym się różnią?

On-site SEO – na czym to polega?

Działania w ramach on-site SEO obejmują wszelkie czynności, które odbywają się bezpośrednio na stronie internetowej. Polegają między innymi na zadbaniu o kwestie techniczne, na przykład o:

  • szybkie ładowanie się zawartości,
  • responsywność witryny na urządzeniach mobilnych,
  • wdrożenie przyjaznych adresów,
  • stosowanie semantycznej struktury HTML.

Ważną grupą czynności w ramach on-site SEO jest także opracowanie odpowiednich treści. Chodzi przede wszystkim o dobranie i umieszczenie w niej słów kluczowych – w odpowiednich miejscach i liczbie. Istotne jest też zadbanie o unikalność tekstów, ich długość, która będzie przyjazna dla Google czy napisanie meta danych.

Jednym słowem – on-site SEO to wszystkie te działania, które są związane bezpośrednio z daną stroną i które może wykonać jej właściciel (albo osoba, której powierzy to zadanie).

Off-site SEO – co wchodzi w jego zakres?

Off-site SEO to z kolei wszystkie te działania, które odbywają się na zewnątrz strony i nie są z nią bezpośrednio związane. Ich najważniejszym elementem jest link building czy stworzenie zasobu odnośników prowadzących do danej strony.

Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi wyłącznie o ich liczbę, ale przede wszystkim o jakość. Google bierze bowiem pod uwagę, skąd pochodzi link, na przykład czy jest to strona branżowa z merytoryczną treścią. Wykorzystując link building, dobrze również zwrócić uwagę na media społecznościowe. Choć prowadzące z nich odnośniki nie przekładają się bezpośrednio na pozycję witryny w rankingu, mogą być korzystne z racji zdywersyfikowania źródeł pochodzenia linków.

Linki dzielą się na dofollow i nofollow. Różnica między nimi polega na tym, że pierwszy typ jest interesujący dla robotów wyszukiwarek, natomiast drugi nie jest przez nie brany pod uwagę. Linki z atrybutem dofollow wpływają bezpośrednio na pozycjonowanie strony. Link nofollow również może pośrednio wpływać na SEO. Jest tak wówczas, gdy prowadzi z bardzo poczytnego portalu, który jest wartościowy z punktu widzenia algorytmu wyszukiwarki.

On-site i off-site SEO – podobne czy różne?

Różnice w prowadzeniu obu typów działań są znaczące i zostały opisane powyżej. Jednak warto wziąć pod uwagę, że optymalizacja strony przynosi pożądane efekty, jeśli uwzględnia oba rodzaje SEO, czyli on-site i off-site. Powinna obejmować zarówno link building, jak i tworzenie wartościowych treści i zadbanie o kwestie techniczne.

Podobieństwem jest zatem cel podejmowania obu typów działań, czyli sprawienie, by strona była przyjazna dla użytkowników i atrakcyjna dla robotów wyszukiwarek. Aby pozycjonowanie było efektywne, należy więc zwracać uwagę na wszystkie opisane tu aspekty SEO i umiejętnie je wykorzystywać.