Reduktor ciśnienia powietrza – zastosowanie w przemyśle i codziennym życiu

Reduktor ciśnienia powietrza

Przemysł ciągle się rozwija, trzeba więc szukać takich rozwiązań, dzięki którym można przyspieszyć prace, ale też zapewnić bezpieczeństwo. Na szeroką skalę wykorzystuje się sprężone powietrze, jednak aby wszystko dobrze działało niezbędne jest również zastosowanie reduktora ciśnienia powietrza. Czas na ten temat dowiedzieć się więcej.

Reduktor ciśnienia powietrza – czym jest?

Reduktor ciśnienia powietrza pełni bardzo ważną rolę. Jest on niezbędny w przygotowaniu medium jakim jest sprężone powietrze. Warto tutaj wiedzieć, że filtracja sprężonego powietrza polega na usunięciu przede wszystkim cząstek stałych. Kolejnym ważnym elementem jest odolejanie czy osuszanie. Ale to nadal nie wszystko, gdyż ważną rolę pełni też reduktor ciśnienia powietrza. Ma on za zadanie utrzymanie stałego ciśnienia w układzie pneumatycznym. Reduktor powietrza pobiera więc energię na wejściu, ale w takiej ilości, aby zapewnić jej stały poziom i to niezależnie od ilości po stronie wyjściowej. Jest to szczególnie ważne w aparaturze pneumatycznej, gdzie występują duże wahania.

Reduktor ciśnienia powietrza – zasada działania urządzenia

Reduktor ciśnienia powietrza ma bardzo prostą zasadę działania. Odpowiada on za kontrolowanie ciśnienia na wylocie wytworzonego powietrza przez sprężarkę np. tłokową. Regulator ciśnienia służy też jako stabilizator ciśnienia. Wpuszcza stabilny strumień sprężonego powietrza. W zbiorniku zaś ciśnienie ciągle się zmienia, rośnie podczas nabijania, za to spada podczas użytkowania. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że reduktor ciśnienia nie zmienia przepływu, lecz ciśnienie. Wchodzące bądź wychodzące powietrze odsuwa się popychaczami bądź sprężynami, np. grzybek posuwa się w kierunku dolnym, gdy ciśnienie nie ma możliwości zneutralizowania siły pochodzącej od sprężyny. Kiedy więc ciśnienie osiągnie wartość taką na jakiej nam zależy, membrana unosi się w górnym kierunku, zaś grzybek zamyka przepływ powietrza. Zatem już wiecie, jak ustawić reduktor ciśnienia powietrza, by działał w pełni efektywnie. Czas poznać jego budowę.

Regulator ciśnienia powietrza – budowa

Poszczególne elementy konstrukcyjne mogą się od siebie różnić, natomiast budowa każdego urządzenia jest stosunkowo podobna. Składają się z takich elementów jak: manometr, pojemnik oleju, wkład filtracyjny, uszczelki, zawór redukcyjny pneumatyczny wlotowy, zawór regulacji ciśnienia powietrza wylotowy, zawór pilotowy oraz wskaźnik zdławienia wkładu. Oczywiście na efektywność, ale i bezpieczeństwo pracy ma wpływ również odpowiedni montaż. Otóż reduktor ciśnienia sprężonego powietrza powinien być solidnie zamontowany w uchwytach. Trzeba też zadbać o poprawne doprowadzenie przewodów, które następnie powinny być umieszczone na gwintach pojemnika kondensatu. Zatem wszystkie prace muszą odbywać się pod okiem specjalisty, który posiada właściwe uprawnienia. Prac serwisowych nie można też wykonywać w strefach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. W urządzeniach zasilanych energią elektryczną może dojść do zjawiska iskrzenia. Wybierając reduktor powietrza, należy stawiać na jakość i wybierać urządzenie od sprawdzonego producenta. Ważne, by reduktor ciśnienia powietrza posiadał odpowiednie atesty, które świadczą o tym, że urządzenie spełnia najbardziej restrykcyjne normy jakościowe.

Reduktor ciśnienia powietrza – szerokie spektrum zastosowania

Reduktor pneumatyczny ma szerokie spektrum zastosowania. Tego typu urządzenie wykorzystuje się w transporcie, medycynie, budownictwie czy też w bankowości. Warto wiedzieć, że sprężone powietrze jest efektywnym środkiem czystości w środowiskach wrażliwych na wilgoć. Zatem w urządzeniach, gdzie wykorzystuje się siły sprężonego powietrza zastosowanie ma właśnie reduktor sprężonego powietrza z zaworem regulującym ciśnienie powietrza. Ratuje też życie, gdyż dzięki niemu można podawać tlen chorym, choćby na koronawirusa. Nawet w przemyśle turystycznym reduktor ciśnienia powietrza ma szerokie spektrum zastosowania. Dzięki takim urządzeniom, które wykorzystują powietrze o podwyższonym ciśnieniu możliwe jest uprawianie sportów takich jak choćby nurkowanie. Z kolei w rolnictwie zawór ciśnienia powietrza może pełnić rolę ogranicznika i zapobiegać wydostawaniu się nadmiernych ilości nawozów na zewnątrz. Oczywiście to nadal nie wszystko, gdyż w krajach zachodnich bardzo popularną formą przekazywania informacji jest poczta pneumatyczna. W tym przypadku pojemniki transportowe umieszcza się w sieciach rur, które znajdują się w ścianach biurowców czy pomiędzy budynkami. Popychanie zbiornika jest możliwe dzięki użyciu odpowiedniej ilości sprężonego powietrza.