Adres IP – co oznacza i czy warto mieć stałe IP?

Stały adres IP

Adres IP to cztery liczby z zakresu od 0 do 255 oddzielone kropką. Taki adres mają każda strona internetowa i każde urządzenie podłączone do sieci. Tak jak naszym adresem na co dzień są dana ulica, kod pocztowy i nazwa miasta, tak w sieci mamy IP. Na podstawie numeru IP możemy w bardzo prosty sposób zlokalizować dane urządzenie. Co warto wiedzieć o tym adresie, jakie są jego rodzaje i czy warto mieć stały adres IP?

Jak wygląda adres IP

Jak już wspomnieliśmy, IP to cztery cyfry oddzielone kropkami. Tak to przynajmniej wygląda w przypadku jego czwartej wersji (IPv4 – ponad 4 miliardy kombinacji). Istnieje również szósta wersja IP, oznaczona jako IPv6. Powstała ona ze względu na rozwój sieci. Po prostu ogromny przyrost użytkowników i rozwój internetu mobilnego sprawiły, że konieczne okazało się wprowadzenie kolejnej wersji IP, gdzie znaków mamy już 32. W tym przypadku używane są cyfry od 0 do 9 i litery od A do F. Dzięki temu liczba możliwych do uzyskania kombinacji jest ogromna i przynajmniej na razie problem brakujących adresów IP przestaje istnieć. Przy tym protokole można wygenerować 340 undecylionów adresów. A co to takiego undecylion? To jedynka i 66 zer!

Każdy z krajów ma przydzieloną pulę adresów IP, które następnie są dzielone pomiędzy dostawców internetu. To właśnie ten dostawca przydziela poszczególnym urządzeniom dany adres. W Europie zadania z zakresu koordynowania adresów IP wykonuje RIPE Network Coordination Centre, a w Polsce Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, czyli popularny NASK.

Strona internetowa również ma IP

Każdy serwis internetowy również ma przyporządkowany adres IP. Zatem dlaczego na poszczególne portale wchodzimy po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu według wzoru: www.adresstrony.pl? Zawdzięczamy to systemowi DNS, co w skrócie oznacza Domain Name System. System ten przyporządkowuje znane nam adresy stron do ich adresów IP. Dzięki temu skorzystanie z danej strony internetowej nie wymaga od nas znajomości ciągu liczb, tylko jej adresu WWW. Jak najbardziej jednak po wpisaniu danego adresu IP w polu przeglądarki i tak trafimy na ten serwis – o ile ciąg liczb/znaków będzie właściwy.

Rodzaje adresów IP

Adresy IP dzielone są na kilka grup. I tak możemy wyróżnić:

  • publiczne – to adres uzyskany od naszego dostawcy internetu,
  • prywatne – specjalnie zarezerwowana grupa adresów, która została wyłączona z puli dostępnej publicznie. Adresy te miały być wykorzystywane w sieciach lokalnych. Dzięki temu sieć lokalna, w której wykorzystywany jest router, posługuje się prywatnymi adresami dla poszczególnych urządzeń do niej podłączonych, a sam router używa wyłącznie jednego adresu publicznego, z pomocą którego dane są wysyłane i pobierane. W ten sposób nawet setki urządzeń mogą korzystać z sieci, używając do tego jednego publicznego adresu IP.

Drugi ważny podział adresów to IP:

  • dynamiczne – IP jest inne po każdym połączeniu z internetem,
  • statyczne – przypisane na stałe do danego urządzenia.

Plusy stałego IP

Ze względu na ograniczoną pulę adresów IP większość użytkowników korzysta z adresów dynamicznych. Jednak bardziej zaawansowani wybierają stałe IP. Sprawdza się ono w wielu przypadkach. Jest to niezbędne, jeśli hostuje się własny serwer. Dzięki temu klienci, którzy się z nim łączą, nie muszą za każdym razem wpisywać nowego adresu – korzystają z tego samego IP. Analogicznie stałe IP jest niezbędne, jeśli hostujemy własną stronę internetową czy serwer nazw domen. Oczywiście stałe IP ma również swoje minusy, szczególnie jeśli nasz adres zostanie zablokowany w jakiejś usłudze, ale wtedy możemy sobie z tym poradzić dzięki programom VPN.

Jakie IP oferują dostawcy?

Dostawcy internetu w Polsce dopasowują się pod klientów. Np. IP w usłudze internet UPC jest dynamiczny, publiczny. Klienci biznesowi mogą skorzystać w ramach usługi dodatkowej ze stałego adresu IP. Nie jest to wysoki koszt – jeden stały numer IP to 5 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące, a później 10 zł za miesiąc.

Stałe czy zmienne?

Stały adres IP jest przeznaczony przede wszystkim dla zaawansowanych użytkowników i firm. Zazwyczaj w ramach podstawowej usługi dostępu do internetu otrzymamy dynamiczny, publiczny adres.