Ile trwa zwrot podatku z Niemiec i dlaczego się na niego czeka?

Wypełnianie dokumentów o zwrot podatku z Niemiec

Każdy zatrudniony na terenie Niemiec jest zobowiązany rozliczać podatek od dochodu. Dotyczy to również pracowników przybywających z Polski. Wyjazd za zachodnią granicę to jedna z częściej podejmowanych inicjatyw, mających na celu reperowanie domowego budżetu. Z tego powodu duża część Polaków podlega obowiązkowi podatkowemu na terenie tego państwa. W powszechnej opinii opłaty fiskalne w Niemczech należą do najwyższych w Europie, jednak bardzo często pomijany jest fakt, że do stosunkowo wysokich należy także zwrot z nadpłaconej w trakcie roku kwoty. Jak wygląda możliwość starania się o zwrot? Co robić, by uzyskać jak najwyższy? Sprawdź najważniejsze informacje na temat.

Co trzeba wiedzieć o niemieckim podatku?

Nietrudno się domyślić, że rozliczenie podatku z Niemiec pod wieloma względami różni się od tego, z którym mają do czynienia polscy podatnicy. Chociaż procedura jest podobna – na podstawie wysokości dochodów wylicza się należną kwotę podatku, która porównywana jest z przekazanymi w trakcie roku zaliczkami na jego poczet, a następnie w zależności od wyniku płatnik otrzymuje na swoje konto zwrot lub zobowiązany jest do dopłacenia brakujących środków – to sam sposób wyliczenia podatku jest zgoła inny. Przede wszystkim niemiecki system podatkowy opiera się na klasach, a przynależność do nich uzależniona jest od wysokości dochodu i sytuacji życiowej. Ponadto na wysokość opłaty fiskalnej w wyraźny sposób wpływają również ulgi i odliczenia, a tych w Niemczech jest zdecydowanie więcej niż w Polsce. Obliczenia te mogą sprawiać wrażenie bardzo skomplikowanych i są takie szczególnie dla osób, które nie posługują się biegle językiem lub przystępują do rozliczenia po raz pierwszy. W takiej sytuacji istnieje możliwość zwrócenia się o wykonanie tej usługi przez certyfikowane biuro podatkowe. Jest ono w stanie zweryfikować niezbędne dokumenty oraz obliczyć wysokość opłaty fiskalnej i przewidywany zwrot podatku z Niemiec. Cennik jest indywidualny i każde biuro przyjmuje inne zasady, jednak w zdecydowanej większości kwoty należne za przygotowanie zeznania nie należą do wygórowanych.

Ulgi podatkowe w Niemczech

Każdy niemiecki podatnik ma możliwość skorzystanie z dużego wyboru ulg i zwolnień, dotyczy to również rozliczających się tam Polaków. Aby były one dostępne, należy przepracować tam co najmniej 183 dni w roku rozliczeniowym. Jakie ulgi cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród osób z Polski?

  • Ulga na dzieci – mogą ją otrzymać rodzice zarejestrowani w Niemczech jako pracownicy, o ile potomstwo nie jest jeszcze pełnoletnie (w przypadku studentów i innych osób kontynuujących naukę granica wiekowa to 25 lat). Wymogiem koniecznym jest przynależność do klas podatkowych 1-4.
  • Ulga z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego – dostępna dla Polaków, którzy pozostawili w kraju rodzinę, a znaczna część dochodów przeznaczona jest na jej utrzymanie.
  • Ulga z tytułu darowizny – pracownik zatrudniony w Niemczech może odjąć od podatku kwotę przekazaną w formie darowizny najbliższym krewnym.

Kiedy zwrot podatku z Niemiec pojawi się na koncie?

Czas na złożenie rozliczenia w niemieckim urzędzie skarbowym mija z ostatnim dniem lipca. Oznacza to, że jest on o kilka miesięcy dłuższy niż w Polsce. Złożenie PIT-u i dokumentów potwierdzających prawa do ulg, z których podatnik zamierza skorzystać, jest możliwe stacjonarnie oraz przez internet. W tym drugim wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo szybkiego zwrotu podatku z Niemiec. Jeśli podatnik zdecyduje się złożyć deklarację osobiście w urzędzie, czas oczekiwania na zwrot podatku przedłuża się do sześciu miesięcy. Szansa na uzyskanie zwrotu podatku dużo wcześniej zwiększa się, jeśli rozliczenie składa się z większym wyprzedzeniem, kiedy urzędy mają siły przerobowe na bieżącą weryfikację wniosków.