Kiedy zdecydować się na import z Chin?

Przygotowywanie produktów do import z Chin

Chociaż import z Chin może wydawać się skomplikowanym procesem, a każdy początkujący importer musi dopełnić szeregu istotnych formalności, handel międzynarodowy z Państwem Środka okazuje się dużą szansą dla polskich, ambitnych przedsiębiorców. Odpowiednio zaplanowany proces importu towarów zza Wielkiego Muru może przynieść wiele korzyści dla biznesu, skutecznie wzmacniając przewagę konkurencyjną firmy na coraz bardziej wymagającym rynku. Kiedy szczególnie warto rozważyć w planach rozwojowych przedsiębiorstwa poszerzenie dotychczasowych działań o import z Chin? Co należy wiedzieć na temat prowadzenia biznesu z chińskimi producentami przed podjęciem takiego kroku? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Import z Chin – czy to się opłaca?

Chiny pozostają dla europejskich przedsiębiorców kluczowym partnerem biznesowym w Azji Dalekowschodniej. Widać to chociażby po sukcesywnie rosnącej skali importu z Chin. Coraz więcej firm z Europy próbuje bowiem swoich sił w handlu międzynarodowym z Państwem Środka, upatrując w tym rozwiązaniu opłacalnej inwestycji i pokonując początkowe obawy związane z trudnościami w prowadzeniu biznesu na odległość. Bariera językowa, nieobecność importera bezpośrednio na miejscu produkcji, ograniczony kontakt z dostawcą czy różnice w europejskiej i chińskiej kulturze biznesowej – to wszystko może na początku przysporzyć pewnych kłopotów rodzimym firmom rozszerzającym swoją strategię biznesową o import z Chin. Jednak opracowanie szczegółowego planu działania z pomocą profesjonalnego pośrednika znajdującego się na miejscu w Chinach skutecznie eliminuje te ryzyka. Dzięki temu import towarów z Państwa Środka jawi się dziś jako wysoce opłacalna inwestycja, która otwiera polskim przedsiębiorcom zupełnie nowe możliwości biznesowe. Import z Chin pozwala nie tylko na znaczne zredukowanie dotychczasowych kosztów produkcji, ale również na pozyskanie nowych towarów, które są niedostępne na polskim rynku, dzięki czemu stają się szczególnie atrakcyjne i pożądane przez konsumentów.

Import z Chin w kilku krokach

Rozszerzenie dotychczasowej działalności o import towarów z Chin to decyzja o strategicznym znaczeniu dla przyszłości firmy. Z tego powodu nie sposób podjąć jej spontanicznie – każdorazowo należy przeprowadzić wcześniej dokładną analizę rynku. Import z Chin wymaga bowiem zaplanowania wielozadaniowego procesu:

  • rejestracja działalności do importu z Chin – wówczas firma otrzymuje numer NIP, który jest niezbędny do tego, by móc w późniejszych krokach uzyskać numer EORI oraz zarejestrować się jako importer w BDO (jeśli to konieczne);
  • rejestracja znaku towarowego w Chinach – w Chinach prawo do posługiwania się danym znakiem towarowym otrzymuje bowiem osoba, która zastrzegła go w tamtejszym urzędzie patentowym jako pierwsza;
  • wybór dostawcy z Chin – to jedna z najbardziej ryzykownych części importu, dlatego każdorazowo należy dokładnie zweryfikować wybranego producenta i deklarowane przez niego fakty;
  • kontrole jakości zamówionych towarów – dzięki temu firma wyeliminuje ryzyko wejścia w kontakty biznesowe z nieuczciwymi dostawcami.

Jak zatem widać, import produktów z Chin to dość skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające konkretnych przygotowań, które warto mieć na uwadze przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu takiej inwestycji.

Jak rozpocząć import z Chin i na jakie produkty warto postawić?

Planując import towarów z Chin, należy w pierwszym kroku przeprowadzić analizę rynku chińskich dostawców oraz zweryfikować popyt na określone grupy produktów wśród konsumentów docelowych. Warto w tym celu zasięgnąć wsparcia ze strony profesjonalnego pośrednika działającego bezpośrednio w Chinach i biegłego w tamtejszych realiach. Dzięki temu firma zyska informacje pozwalające na lepsze oszacowanie potencjału importu konkretnych artykułów. Wśród grup produktowych, które są najczęściej importowane z Chin do naszego kraju, można wymienić m.in. elektronikę, odzież, tekstylia, artykuły wyposażenia wnętrz, oświetlenie, a także kosmetyki.