Ludność w województwach – które województwo ma najwięcej mieszkańców?

Zarys mapy polski na białym tle

Polska jest krajem, który składa się z 16 województw, a ich różnorodność sprawia, że każde z nich ma swoją unikalność i charakter. W artykule skupimy się na liczbie ludności województw, aby sprawdzić, które z nich może poszczycić się największą ilością mieszkańców.

Ludność w województwach – przegląd największych województw w Polsce

W Polsce mamy 16 województw, jednak nie wszystkie są tak samo zaludnione. Warto przyjrzeć się liczbie ludności w województwach, aby zrozumieć, które z nich są największe pod tym względem.

 • Największe województwo w Polsce pod względem liczby ludności to województwo mazowieckie, które zamieszkuje ponad 5,4 miliona osób.
 • Na drugim miejscu znajduje się województwo śląskie z populacją przekraczającą 4,5 miliona mieszkańców.
 • Kolejne w kolejności są województwa: wielkopolskie, dolnośląskie oraz łódzkie, z populacjami wynoszącymi kolejno około 3,5 miliona, 2,9 miliona i 2,4 miliona osób. Oto największe województwa w Polsce.

Warto zauważyć, że liczba ludności w województwie mazowieckim jest wyjątkowo wysoka, co wynika głównie z faktu, że stolica kraju, Warszawa, znajduje się właśnie w tym regionie.

Liczba ludności w pozostałych województwach – od dolnośląskiego po pomorskie

Nie można jednak zapominać o pozostałych województwach, które również mają swoje liczne populacje. Oto liczba ludności w województwach, o których jeszcze ne było mowy:

 • Liczba ludności w województwie dolnośląskim to około 2,9 miliona osób.
 • Województwo lubelskie zamieszkuje blisko 2,1 miliona mieszkańców.
 • W województwie łódzkim żyje około 2,4 miliona osób.
 • Województwo podkarpackie ma populację wynoszącą około 2,1 miliona osób.
 • Liczba mieszkańców województwa pomorskiego wynosi około 2,3 miliona osób.

Ciekawostki i aktualności związane z ludnością województw

W ostatnich latach można zauważyć pewne zmiany w rozkładzie liczby ludności w poszczególnych województwach.

Na przykład, w 2021 roku odnotowano wzrost liczby ludności w województwach takich jak mazowieckie, pomorskie czy wielkopolskie, co może być związane z dynamicznym rozwojem gospodarczym tych regionów oraz migracją ludności w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre województwa doświadczają spadku liczby ludności. Jest to spowodowane głównie negatywnym saldem migracji oraz niżem demograficznym. Przykładami takich województw są łódzkie, świętokrzyskie czy opolskie.

Poniżej przedstawiamy dwie listy województw z największym wzrostem i spadkiem liczby ludności:

Województwa z największym wzrostem liczby ludności:

 1. Mazowieckie
 2. Pomorskie
 3. Wielkopolskie

Województwa z największym spadkiem liczby ludności:

 1. Łódzkie
 2. Świętokrzyskie
 3. Opolskie

W Polsce każde województwo ma swoją unikalność, a liczba ludności w poszczególnych regionach może się różnić. Największe województwo, czyli mazowieckie, może poszczycić się populacją przekraczającą 5,4 miliona mieszkańców. Na drugim miejscu znajduje się województwo śląskie z populacją wynoszącą ponad 4,5 miliona osób. Warto również pamiętać o pozostałych województwach, takich jak dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie czy pomorskie, które również mają swoje liczne populacje.

Równocześnie obserwujemy zmiany w liczbie ludności w niektórych województwach, zarówno wzrosty, jak i spadki. Te zmiany są związane z różnymi czynnikami, takimi jak rozwój gospodarczy, migracje czy sytuacja demograficzna kraju.