Na czym polega działalność kancelarii odszkodowawczych?

biuro kancelarii odszkodowawczej

Analizując realia panujące w Polsce, można dojść do wniosku, że kancelarie odszkodowawcze to najbardziej dynamicznie rozwijająca się forma kancelarii prawnych. Nic bardziej mylnego! Z organizacyjnego punktu widzenia nie są one bowiem typową kancelarią prawną, lecz raczej firmą zajmującą się odzyskiwaniem odszkodowań. W praktyce oznacza to, że ich działalność może wydawać się nieco kontrowersyjna.

Rola kancelarii odszkodowawczej w procesie dochodzenia roszczeń

Choć kancelarie odszkodowawcze nie są zaliczane w poczet kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie odszkodowawczym, to ich rolą pozostaje reprezentowanie klienta przed określonymi podmiotami i dochodzenie roszczeń wynikających głównie z wystąpienia określonych szkód. Co ciekawe, mechanizm działania tychże kancelarii zawsze jest realizowany w oparciu o określone standardy. Najczęściej ma on początek we współpracy z agentami, którzy poszukują osób potrzebujących pomocy, a następnie ustalają tożsamość podmiotu zobligowanego do zapłaty ewentualnego odszkodowania. I choć na pozór mechanizm ten w niczym nie różni się od pracy typowej kancelarii prawnej, to różnice pomiędzy nimi są dosyć wyraźne.

Szczegół tkwi w kosztach!

Jedną z najważniejszych różnic wynikających z funkcjonowania kancelarii odszkodowawczych i „zwykłych” kancelarii prawnych jest kwestia prowizji za realizowane usługi. W przypadku tych pierwszych, wynagrodzenie jest obliczane w oparciu o zaspokojone roszczenia odszkodowawcze. Wartość takiej prowizji jest w tym przypadku dość ruchoma i może wynieść nawet 20 (lub więcej) procent pozyskanej kwoty. Dla porównania „tradycyjne” kancelarie adwokackie są pod tym względem znacznie bardziej przewidywalne, gdyż wysokość ich wynagrodzenia nie jest zależna od tego, czy dane odszkodowanie zostanie wypłacone, czy też nie.

Niski potencjał merytoryczny

Wadą kancelarii odszkodowawczych jest niewielki poziom wiedzy prawnej reprezentujących ich agentów. Najczęściej są to osoby posiadające dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, ale… na tym ich kwalifikacje w zasadzie się kończą. W przeciwieństwie do kancelarii prawnych, ich pracownicy nie posiadają statusu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Co więcej – osoby nie odpowiadają przed klientem zgodnie z przepisami dotyczącymi kodeksu etyki zawodowej.

Kontrowersyjne pozyskiwanie klientów

W pewnym sensie razić mogą metody pozyskiwania klientów przez kancelarie odszkodowawcze. W związku z tym, że – od strony prawnej – nie są to typowe kancelarie prawne, to nie podlegają one przepisom regulującym działalność tych ostatnich. Oznacza to, że mogą one reklamować swoje usługi, a także działać poprzez swoich agentów. Działalność tych ostatnich jest w szczególnym stopniu kontrowersyjna, gdyż – bardzo często – wyszukują oni osoby, którym wcześniej wyrządzono szkodę. Przykładowo, jeśli była to szkoda w wypadku komunikacyjnym, to agent ów – w miarę możliwości – jak najszybciej kontaktuje się z poszkodowanym w celu uregulowania odszkodowania. Oczywiście podpisana w tym przypadku umowa jest pod względem prawnym całkowicie wiążąca.

Co dalej?

Zgodnie z zapowiedziami, dnia 30 października 2020 roku wpłynął do Sejmu senacki wniosek regulujący przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, które wynikają z czynu niedozwolonego. W myśl proponowanych zasad, wysokość prowizji za działalność odszkodowawczą ma być ograniczona do określonego, maksymalnego pułapu. Co więcej, klient będzie miał prawo do zatwierdzenia wszystkich czynności prawnych, które podejmie w jego imieniu przedstawiciel kancelarii (agent). Może on też skorzystać z opłacanego przez kancelarię ubezpieczenia OC.

Podsumowując, nowe założenia dają nadzieję, że działalność kancelarii odszkodowawczych zostanie w końcu uregulowana.