Odzież BHP – co warto wiedzieć?

Mężczyźni w odzieży BHP

Zgodnie z obowiązującym przepisami – osoba zatrudniona ma mieć zapewnioną odzież bhp oraz obuwie przez pracodawcę. Ubrania robocze są niezbędne do wykonywania niektórych zawodów/obowiązków. Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Czym różni się odzież robocza od ochronnej?

Odzież robocza używana jest do pracy, gdy robotnik/pracownik narażony jest na ryzyko dużego zabrudzenia tego stroju subsatncjami, które nie są szkodliwe dla zdrowia albo stanowisko pracy wymaga odpowiedniej czystości ubrań. Natomiast odzież ochronna zastępuje, tudzież zakrywa strój prywatny pracownika oraz zabezpiecza przed czynnikami chemicznymi, mechanicznymi czy atmosferycznymi. Przede wszystkim powinna chronić go w trakcie wykonywania przez niego obowiązków.

Odzież robocza a Kodeks pracy

W Kodeksie pracy istnieje zapis, według którego pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież oraz obuwie robocze, gdy:

  • podczas wykonywania przez niego obowiązków ubranie jest narażone na zniszczenia, czy zabrudzenia,
  • Istnieją ku temu wymagania sanitarne, technologiczne, czy bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przepisach tych nie ujęto natomiast stanowisk ani rodzajów pracy jakich może to dotyczyć. Najważniejszą kwestią są warunki w jakich praca jest wykonywana. Konkretne zasady co do wyposażenia w obuwie i ubrania pracownicze powinny być zawarte w regulaminie wewnętrznym danego zakładu. Pracodawca może ustalić wraz z pracownikami, kiedy mogą używać własnego ubrania oraz obuwia w pracy, pod warunkiem, że będą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy dodać, że zabronione jest używanie prywatnej odzieży w sytuacji, kiedy:

  • Stanowisko pracy ma związek z obsługą maszyn (bezpośrednią) oraz urządzeń technicznych,
  • Praca powoduje mocne zabrudzenia ubrań albo obuwie i odzież mogą zostać skażone środkami np. chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami zakaźnymi.

Ekwiwalent za odzież roboczą

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za zniszczoną odzież, gdy pracownik używa własnego ubrania oraz obuwia w miejscu pracy. Jednocześnie nie musi wydawać odzieży pracowniczej w naturze, gdy spełnione są poniższe warunki:

  1. W regulaminie zakładu pracy istnieje zapis, w którym dopuszcza się używanie przez pracownika jego osobistej odzieży i obuwia.
  2. Pracownik, w zamian za ekwiwalent pod postacią pieniędzy, zgadza się na noszenie własnego ubrania oraz obuwia w miejscu pracy.

 

Podsumowując – obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić obuwie i odzież dla pracowników. Jeżeli tego nie robi, zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu.