Charakterystyka regałów magazynowych

Stałe regały magazynowe stoją na hali

Regały magazynowe to wielopoziomowe konstrukcje, które wykorzystuje się do składowania i organizacji towarów. Wspomniane „meble” różnią się pod względem mobilności, wymiarów, dopuszczalnego obciążenia, a także materiału, jaki zastosowano przy ich produkcji. Oto krótka charakterystyka opisywanego wyposażenia oraz kwestii prawnych dotyczących jego montażu.

Regały w znaczący sposób wpływają na organizację pracy całego magazynu. Rodzaj konstrukcji przekłada się m.in. na parametry przejść i typy wykorzystywanych wózków widłowych (np. do składowania wysokiego są wymagane nieco inne urządzenia i uprawnienia). Podobne sprzęty muszą być właściwie oznakowane, zabezpieczone oraz uporządkowane, by spełniać przepisy BHP i usprawniać poszczególne czynności w zakładzie. Należy także pamiętać, że każdy towar, jaki jest składowany na takim „meblu”, powinien mieć dokładnie ustalone miejsce.

Regały magazynowe – co warto wiedzieć? 

Opisane konstrukcje są najczęściej wykonane z metalu (stali albo aluminium). Jeżeli chodzi zaś o półki, produkuje się je zazwyczaj z tworzywa sztucznego, tj. polipropylenu. Stopień trudności złożenia takich elementów zależy m.in. od ich ilości i posiadanych kwalifikacji, bowiem montaż regałów magazynowych może wymagać dysponowania pewnymi uprawnieniami. Co istotne, należy też pamiętać o przeprowadzaniu regularnych przeglądów – mają one na celu zapobiec większym usterkom oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.

Jak informują eksperci z firmy Orson, regały magazynowe dzieli się według kilku kryteriów. Po pierwsze, ważna jest wysokość konstrukcji – mówi się więc o składowaniu niskim (do ok. 4 m), średnim (max. 7 m) oraz wysokim (wartości wynoszące powyżej 7 m). Wyposażenie może być także statyczne lub dynamiczne, czyli przymocowane na stałe do podłogi i stropu albo dające możliwość przenoszenia czy przejazdu. Każdy z „mebli” charakteryzuje się tutaj trochę innym sposobem konstrukcji i wykorzystuje inne narzędzie, aby stać się „mobilnym”.

Regały magazynowe – stałe oraz mobilne 

Do wyposażenia „statycznego” należą modele ramowe, paletowe, półkowe i wspornikowe. To regały, które najczęściej można „spotkać” w magazynach, ponieważ są dosyć tradycyjną formą konstrukcji, zapewniają należytą stabilność i generują nieco mniejsze koszty montażu. Sprzęty „dynamiczne” składają się z modeli wjezdnych, przesuwnych, przepływowych i satelitarnych – przyjmujących postać tuneli „drive in”, wykorzystujących szyny, rolki bądź zdalnie sterowaną platformę. Takie rozwiązania lepiej wykorzystują powierzchnię magazynu.