Czym jest Cyberbezpieczeństwo?

Dbanie o cyberbezpieczeństwo w internecie

Artykuł partnera.

Cyberbezpieczeństwo to proces ochrony systemów komputerowych, sieci, urządzeń i programów przed wszelkiego rodzaju cyberatakami. Cyberataki stanowią coraz bardziej wyrafinowane i ewoluujące zagrożenie dla Twoich wrażliwych danych, ponieważ osoby atakujące stosują nowe metody oparte na inżynierii społecznej i sztucznej inteligencji (AI) w celu obejścia tradycyjnych kontroli bezpieczeństwa danych.

Faktem jest, że świat w coraz większym stopniu polega na technologii, a zależność ta będzie się utrzymywać w miarę wprowadzania kolejnych generacji nowych technologii, które będą miały dostęp do naszych urządzeń połączonych przez Bluetooth i Wi-Fi.

Aby zachować ochronę danych klientów podczas korzystania z nowych technologii, należy wdrożyć inteligentne rozwiązania bezpieczeństwa w chmurze wraz z silnymi zasadami dotyczącymi haseł, takimi jak uwierzytelnianie wieloczynnikowe, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Cyberprzestępcy stają się coraz bardziej wyrafinowani, zmieniając swoje cele, sposób oddziaływania na organizacje oraz metody ataku na różne systemy bezpieczeństwa.

Inżynieria społeczna pozostaje najłatwiejszą formą cyberataku z ransomware, phishingiem, spyware. Innym powszechnym wektorem ataku są dostawcy zewnętrzni i zewnętrzni, którzy przetwarzają dane i stosują słabe praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa, co sprawia, że zarządzanie ryzykiem dostawcy i ryzykiem strony trzeciej staje się jeszcze ważniejsze.

Istotne czynniki napędzające wzrost cyberprzestępczości:

 • Rozproszony charakter Internetu
 • Zdolność cyberprzestępców do atakowania celów poza ich jurysdykcją sprawia, że prowadzenie działań policyjnych jest niezwykle trudne
 • rosnącą rentowność i łatwość handlu w „dark necie”
 • Coraz większa powszechność się urządzeń mobilnych i Internetu rzeczy.

Jak chronić swoją organizację przed cyberprzestępczością?

Istnieją proste kroki, które można podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko cyberprzestępczości:

Edukuj pracowników

Błąd ludzki był przyczyną 90% naruszeń danych w 2019 roku. Jeśli organizacje i pracownicy zostaną nauczeni jak identyfikować i prawidłowo reagować na cyberzagrożenia, można by uniknąć większości incydentów naruszenia danych. Takie programy edukacyjne mogłyby również zwiększyć wartość wszystkich inwestycji w rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, ponieważ zapobiegłyby nieświadomemu omijaniu przez pracowników kosztownych kontroli bezpieczeństwa w celu ułatwienia cyberprzestępczości.

Warto zaznajomić pracowników z takimi kwestiami jak:

 • Co to jest zagrożenie cybernetyczne oraz naruszenie danych?
 • Czym jest inżynieria społeczna?
 • Czym są ataki phishingowe?
 • Co to jest clickjacking, typosquatting?
 • Na czym polega atak DDoS?
 • Co to jest Ransomware-as-a-Service (RaaS)?
 • Co to jest Threat Intelligence?

Chroń swoje wrażliwe dane

Zainwestuj w narzędzia ograniczające utratę informacji, monitoruj ryzyka związane z podmiotami trzecimi i dostawcami zewnętrznymi oraz stale skanuj pod kątem narażenia danych i wycieku danych uwierzytelniających. Wycieki danych, jeśli pozostaną bez nadzoru, mogą pomóc cyberprzestępcom uzyskać dostęp do sieci wewnętrznych i naruszyć wrażliwe zasoby. Ważne jest, aby wdrożyć rozwiązanie do wykrywania wycieków danych, zdolne również do monitorowania wycieków w całej sieci stron trzecich.

Wdrożenie rozwiązań do zarządzania ryzykiem stron trzecich 

Wykorzystaj technologię do redukcji kosztów, np. automatyczne wysyłanie kwestionariuszy oceny dostawców jako część ogólnej strategii oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa.

Firmy nie powinny już pytać, dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne, ale jak mogą zapewnić, że praktyki cyberbezpieczeństwa mojej organizacji są wystarczające, aby spełnić wymagania GDPR i innych przepisów oraz chronić moją firmę przed wyrafinowanymi cyberatakami.

Dowiedz się więcej na temat cyberbezpieczeństwa: TestArmy.com oraz Testuj.pl.