Dlaczego warto mieć odręczny podpis elektroniczny?

Mężczyzna załatwia sobie podpis elektroniczny

Odręczny podpis elektroniczny pozwala na bezpieczne podpisywanie dokumentów bez konieczności generowania całej masy wydruków. Podpis własnoręczny w wersji elektronicznej to najlepszy sposób na zawieranie wszelkiego typu transakcji elektronicznych. Dzisiaj w zasadzie każdy może korzystać z podpisu zaufanego, ale problem polega na tym, że nie każdy go uzna, nawet jeśli z tym podpisem elektronicznym wiąże się fakt, że uznają go sądy. Przykładowo procesy biznesowe wymagają podpisu biometrycznego z uwagi na rangę umów. To musi być zaawansowany podpis elektroniczny, który bez żadnej wątpliwości potwierdza złożenie oświadczenia woli. Dowiedz się, jaką przewagę ma  podpis biometryczny.

 1. Podpis elektroniczny to sposób na załatwianie formalności w XXI wieku
 2. Kto powinien korzystać z podpisu elektronicznego?
 3. Dlaczego warto wybrać odręczny podpis elektroniczny?

Podpisywanie dokumentów zaufanym i kwalifikowanym podpisem elektronicznym powoli staje się normą. Najczęściej wykorzystuje się podpisy w postaci elektronicznej w urzędach (na przykład wysyłając je przez ePUAP). Kwalifikowany podpis elektroniczny jest częściej stosowany w obrocie gospodarczym. Środowiska biznesowe coraz częściej chcą usprawniać procedury związane z podpisywaniem i sprawdzaniem podpisu na dokumentach. Z tego powodu decydują się na odręczny podpis elektroniczny. Niezbędne jest do tego odpowiednie oprogramowanie.

Podpis elektroniczny to sposób na załatwianie formalności w XXI wieku

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma do czynienia z treścią dokumentu w formie elektronicznej. Przykładowo zawarcie umowy o pracę jak najbardziej może nastąpić z użyciem odręcznego podpisu. Elektroniczny podpis kwalifikowany wyklucza konieczność tworzenia dokumentów w postaci papierowej. Zgodnie z polskim prawem, elektroniczny podpis odręczny ma takie samo znaczenie jak podpis tradycyjny (złożony za pomocą długopisu). Przy czym w przypadku elektronicznego podpisu odręcznego cała dokumentacja jest zabezpieczona w elektronicznej formie. Oznacza to, że korzystanie z podpisu własnoręcznego elektronicznego z czasem może rozwiązać problemy z koniecznością prowadzenia standardowego archiwum. Oprócz tego dokumentacja elektroniczna ogranicza zużycie papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, co może być znaczące dla osób, które chcą dbać o środowisko naturalne.

Kto powinien korzystać z podpisu elektronicznego?

Z odręcznego podpisu elektronicznego powinni korzystać przede wszystkim:

 • Przedstawiciele biznesu (członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych i wszystkich komisji, kadra menedżerska wyższego i niższego szczebla, każdy pracownik upoważniony do podpisywania umów w imieniu firmy, księgowi i kadrowcy).
 • Przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych.
 • Urzędnicy podpisujący kluczowe dokumenty (typu prawo zamówień publicznych).
 • Adwokaci, prawnicy i radcy prawni.
 • Osoby fizyczne, którym zależy na szczególnym bezpieczeństwie podczas składania oświadczenia woli.
 • Freelancerzy podpisujący umowy zdalnie.
 • Pracownicy podpisujący umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o zakazie konkurencji.
 • Artyści i twórcy podpisujący umowy o dzieło lub licencyjne, a także każde inne dotyczące praw autorskich.

Dlaczego warto wybrać odręczny podpis elektroniczny?

Tego rodzaju podpis jest bezpieczny i niezaprzeczalny, co ma ogromne znaczenie, gdy w grę wchodzi oświadczenie woli. Nie da się go podrobić, więc eliminuje ryzyko oszustw. Każdy za jego pomocą może podpisać dokumenty. Bez wątpienia podpis biometryczny stanie się najpopularniejszą formą podpisywania dokumentu elektronicznego.