DN-1 jaka jest alternatywa dla tradycyjnej wersji papierowej?

Kobieta składa deklarację DN-1

Artykuł partnera.

Wypełnianie deklaracji na podatek od nieruchomości sprawia trudność niejednemu podatnikowi. Przyczyną są m.in. niejednolite stawki i konieczność samodzielnego wyliczenia wartości daniny w DN-1. Jak wypełnić ten druk samodzielnie, na co zwrócić uwagę i jakich błędów unikać? Czy istnieje alternatywa dla żmudnego uzupełniania urzędowych pól? Sprawdź!

Deklaracja DN-1 – jak wypełnić poprawnie i szybko?

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 to dokument przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. Jak podano na stronie https://przyjazne-deklaracje.pl/abc-podatkow/jak-wypelnic-deklaracje-dn-1-instrukcja-krok-po-kroku/, właściciele gruntów, budynków, mieszkań i budowli muszą dopełniać tego obowiązku każdego roku.

Dla wielu właścicieli nieruchomości korzystanie z papierowych formularzy stało się rutyną. Poświęcają na to swój cenny czas, nieraz długo zastanawiając się nad wątpliwymi kwestiami. Inni muszą złożyć deklarację DN-1 po raz pierwszy i nie wiedzą do końca, jak wypełnić ten dość skomplikowany dokument. Właśnie z myślą o takich osobach powstał Kalkulator Przyjaznych Deklaracji – intuicyjny kreator, który za pomocą pytań i odpowiedzi oraz czytelnego systemu kafelkowego prowadzi użytkownika przez proces generowania DN-1.

Jak wypełnić papierowy druk DN-1?

Jeśli zdecydujesz się na tradycyjne uzupełnienie pól formularza DN-1 – w wersji papierowej lub jako interaktywny plik elektroniczny – zwróć szczególną uwagę na poniższe kwestie. Podatnicy często popełniają tu błędy, które mogą skutkować koniecznością korekty dokumentu, a nawet naliczeniem odsetek karnych.

Przede wszystkim należy wybrać właściwy organ podatkowy. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym – zasila miasta i gminy. Deklarację DN-1 składasz więc do urzędu gminy lub miasta właściwego według miejsca położenia przedmiotu opodatkowania (nieruchomości), nawet jeśli siedziba twojej firmy lub twój adres zamieszkania są zupełnie gdzie indziej. 

W druku DN-1 musisz podać okres, od którego deklaracja obowiązuje. Jeśli składasz ją po raz kolejny, będzie to styczeń danego roku. Jeśli po raz pierwszy – miesiąc następujący po miesiącu nabycia/przejęcia w posiadanie danej nieruchomości.

Stawki podatkowe 

Bardzo istotną kwestią są stawki podatkowe. W deklaracji DN-1 musisz je uzupełnić samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy korzystasz z Przyjaznych Deklaracji – w tym wypadku stawki dopasowywane są automatycznie. Co istotne, Ministerstwo Finansów co roku określa maksymalne wysokości tych stawek. Jednak ostateczny głos mają w tym względzie urzędy gmin. Podobnie ze zwolnieniami z podatku od nieruchomości. Zanim więc przystąpisz do wypełniania DN-1, poznaj stawki określone przez gminę na dany rok. Bazowanie na limitach obwieszczanych przez ustawodawcę może przyczynić się do niepotrzebnego zawyżenia kwoty podatku.

Poprawnie wypełnij załączniki 

Do każdej deklaracji DN-1 obowiązuje przynajmniej jeden załącznik: ZDN-1 dla nieruchomości opodatkowanych praz ZDN-2 dla zwolnionych z opodatkowania. Wypełniając je, musisz znać m.in. nr księgi wieczystej, nr działki, nr obrębu itp. W tym wypadku skorzystanie z kalkulatora Przyjaznych Deklaracji znacznie ułatwia sprawę – system może np. zaimportować potrzebne dane z pliku Excel.