Kiedy warto skorzystać z profesjonalnej obsługi firmy w Niemczech?

Powierzenie obsługi firmy osobą w Niemczech

Wśród Polaków emigrujących do Niemiec w celach zarobkowych coraz większy odsetek stanowią osoby, które wybierają pracę na własny rachunek, decydując się w tym celu na założenie własnej działalności za zachodnią granicą. Rejestracja firmy w Niemczech i jej dalsze prowadzenie nie należy jednak do zadań łatwych. Efektywne zarządzanie własną działalnością wymaga bowiem znajomości niemieckiego prawodawstwa i obowiązujących procedur. Niejednokrotnie już sam proces rejestracji nowej firmy w Niemczech może okazać się dość problematycznym, szczególnie dla osób, które nie posługują się swobodnie językiem niemieckim. Rozwiązaniem w takich sytuacjach okazuje się pomoc ze strony profesjonalnej firmy świadczącej usługi związane z zarządzaniem działalnościami gospodarczymi w Niemczech. Sprawdź, kiedy warto skorzystać z merytorycznego wsparcia specjalistów.

Prowadzenie własnej firmy w Niemczech – najważniejsze informacje

W państwach należących do Unii Europejskiej obowiązują ujednolicone przepisy dotyczące warunków rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec tego prawo do założenia własnej firmy w Niemczech przysługuje każdemu obywatelowi Wspólnoty, a regulacje te znajdują zastosowanie zarówno w przypadku spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli niem. Gewerbe. Możliwość założenia własnego przedsiębiorstwa na terenie Niemiec obwarowana jest jednak ściśle określonymi warunkami. Wśród nich wymienia się:

  • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – aby założyć firmę w Niemczech, nie trzeba posiadać stałego meldunku w tym kraju. W celu zarejestrowania Gewerbe w niemieckim urzędzie wystarczy bowiem wskazać adres siedziby firmy;
  • zgłoszenie firmy w niemieckim Gewerbeamt – jest to urząd odpowiedzialny za dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych. Właściciel firmy musi ponadto pamiętać o zgłoszeniu jej do urzędu skarbowego, a w przypadku gdy działalność dotyczy niektórych usług rzemieślniczych – konieczne będzie także potwierdzenie posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu.

Należy zaznaczyć ponadto, że prowadzenie firmy w Niemczech nierozerwalnie wiąże się z koniecznością odprowadzania podatków do tamtejszego Finanzamtu, czyli niemieckiego odpowiednika urzędu skarbowego. Obowiązek ten dotyczy zarówno rocznego rozliczenia osiągniętego dochodu, jak i podatku za usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy otwierający w Niemczech własne biznesy muszą pamiętać również o wykupieniu obligatoryjnych ubezpieczeń.

Profesjonalna obsługa firmy w Niemczech – na czym polega?

Jak już wspomniano, zarówno rejestracja firmy w Niemczech, jak i szczególnie jej prowadzenie niesie ze sobą konieczność spełnienia szeregu istotnych formalności i obowiązków. Jeśli nie posiadasz wiedzy na temat niemieckich przepisów ani żadnego doświadczenia w prowadzeniu działalności w tym kraju, warto rozważyć powierzenie obsługi firmy w ręce profesjonalistów. Specjaliści wykwalifikowani w zarządzaniu działalnościami gospodarczymi na terenie Niemiec zajmą się bowiem całością zadań związanych z rejestracją i prowadzeniem firmy za zachodnią granicą. W ramach takiej usługi można bowiem liczyć na kompleksowe wsparcie w procesie rejestracji Gewerbe, założenia jej siedziby w Niemczech i prowadzenia księgowości na zasadach przedstawionych w niemieckim prawodawstwie. Doświadczeni specjaliści zajmą się ponadto bieżącą komunikacją z niemieckimi urzędami, jak i zadbają o kwestie związane z ubezpieczeniem firm oraz osób prywatnych w Niemczech. W ramach usługi możesz liczyć również na pomoc tłumaczeniową w sprawnym wypełnianiu dokumentów i formularzy oraz bieżące doradztwo podatkowe.

Dlaczego warto powierzyć obsługę firmy w Niemczech profesjonalistom?

Skorzystanie z usługi obsługi firmy w Niemczech pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnego stresu oraz komplikacji, które mogłyby pojawić się na skutek niedostatecznej znajomości niemieckiego prawa. Jednocześnie poszczególni właściciele firm mogą dzięki temu rozwiązaniu skupić się na własnych celach biznesowych, poświęcając swoją uwagę na pozyskiwanie nowych kontrahentów i zwiększanie przychodu.