Marża a narzut – co oznaczają te pojęcia i czym różnią się między sobą?

Mężczyzna znający różnicę między marżą a narzutem

Żadnemu przedsiębiorcy pojęcie zarówno marży i narzutu nie jest obce. Jednak wciąż zdarzają się podstawowe błędy, polegające na myleniu ich ze sobą. Niby nic w tym dziwnego, gdyż z pozoru mogą być do siebie bardzo podobne.

Marża a narzut to w gruncie rzeczy dwa odrębne aspekty. Jednak ciągłe omyłki, mogą nieść za sobą poważne konsekwencje, w postaci chociażby komunikacyjnych niedomówień. Zdarzyć się to może zarówno podczas raportowania wyników sprzedażowy, a nawet podczas negocjacji z klientem biznesowym, co w istocie skutkować będzie niepotrzebnymi obniżkami cenowymi. Co oznaczają oba pojęcia i jakie są między nimi różnice?

Czym jest marża?

Zanim przejdziemy do różnic i wyliczeń, trzeba zdać sobie sprawę co tak właściwie te pojęcia oznaczają i na jakie pytania mogą nam one odpowiedzieć. Zacznijmy od marży. Najprościej rzecz ujmując, marża to nic innego jak stosunek zysku ze sprzedaży, do ceny sprzedaży, wyrażony oczywiście w procentach.

Jak zatem wyliczyć marżę? Marża przykład będzie taki. Dany produkt kosztował nas 200 złotych. Jednak my postanowiliśmy sprzedać go za 250 złotych. Oznacza to, że na konkretnym produkcie zarobiliśmy 50 złotych. Jednak na tym nie koniec, gdyż marża wyrażana jest w procentach. Łatwo więc możemy wyliczyć, że nasza marża sięgnęła 20%.

Wzór przedstawia się następująco:

zysk ze sprzedaży/cena sprzedaży = marża procentowa

Zgodnie z powyższym wzorem: 50/ 250= 0,20 x 100% (gdyż przeliczamy na procenty) = 20%

Reasumując marża odpowiada nam na proste pytanie: Jakim procentem ceny sprzedażowej jest kwota zysku?.

Czym jest narzut?

Narzut to również pojęcie dobrze znane przedsiębiorcom. Marża a narzut- czym się od siebie różnią? Skoro mamy już świadomość, jakich informacji może dostarczyć nam marża, przejdźmy do narzutu. Ujmując to w prostych słowach, jest to nic innego jak stosunek zysku ze sprzedaży, do ceny zakupionego produktu, wyrażony również w procentach.

Jak więc wyliczyć narzut?

Weźmy powyżej przytoczony przykład. Koszt zakupu to 200 złotych, a sprzedaży 250 złotych. Narzut wyniesie więc 20%. Oto wzór:

zysk ze sprzedaży/ cena zakupu = narzut procentowy

Z powyższego wzoru wynika: 50/200= 0,2 *100% (wynik musi zostać wyrażony w procentach) = 20%

Możemy więc wysnuć kolejny wniosek. Otóż narzut stanowi odpowiedź na pytanie: O ile procent zwiększona została kwota zakupu, w stosunku do kwoty sprzedaży?.

Łatwo też zauważyć, że narzut jest wyższą wartością procentową niż marża, mimo wyliczenia na tych samych wartościach. Warto zapamiętać, że narzut zawsze będzie wyższy od marży. Zysk dzielimy bowiem przez cenę zakupu, która jest niższa od ceny sprzedaży. Jeśli zdarzy się, że wyżej przytoczone wartości będą ujemne, wówczas narzut, będzie niższy od marży.

Podsumujmy więc jak liczyć marżę a narzut. Cechą wspólną wzorów na marżę i narzut jest zysk ze sprzedaży, który w przypadku marży dzielimy przez cenę sprzedaży, a w przypadku narzutu, dzielimy przez cenę zakupu. Idąc dalej i odpowiadając na pytanie jak liczyć marżę a narzut, należy dodać, że otrzymane ilorazy, mnożymy przez 100%, gdyż wynik zawsze musi zostać wyrażony w procentach.

Marża a narzut – różnice

Wiele osób zastanawia się czym się różni marża od narzutu?
Główna różnica między marżą a narzutem jest wyrażona nie tylko w sposobie obliczania. Wzór na marże i narzut, różni z pozoru jeden czynnik, jednak jest on kluczowy.
Zarówno jedno jak i drugie dostarcza firmie istotnych informacji. Ważny jest także sposób ich wykorzystywania.

Narzut a marża

Mali przedsiębiorcy i retailerzy, do ustalanie cen swoich produktów, będą wykorzystywać narzut. Z drugiej strony jednak marża może przyjmować bardzo duże wartości, co znowu będzie mało czytelne z poziomu księgowości, a także strategii zarządzania finansami. Istotne jest zatem dostrzeżenie różnicy, na poziomie zarządzania. Nie wątpliwie przy wyliczeniach rentowności, to marża znacznie ułatwi życie księgowym. Należy dodatkowo zapamiętać dwie podstawowe zasady:

  • Marża nie może jednak przekroczyć lub nawet równać się 100%
  • Większe wartości niż 100% może przyjmować tylko i wyłącznie narzut.

Narzut a marża: Konsekwencje mylenia marży z narzutem

Wspomnieliśmy już o niedomówieniach komunikacyjnych. Jednak mogą one skutkować mylną interpretacją rezultatów finansowych przedsiębiorstwa. Przykładowo jeśli handlowiec, operuje procentowo narzutem, a zaraportuje marżę, która przykładowo wynosić będzie 11,11%, wprowadzi zarząd firmy w błąd. Wówczas spodziewane jest zarobienie na sztuce towaru nie 10 złotych, a już 11,11 złotych. Na kilkunastu tysiącach sztuk, różnica 1,11 złotych, może wynieść nawet kilka tysięcy złotych, co jest niezwykle istotne z punktu rentowności danej firmy.

Męczyzna prowadzący firmę mający wiedzę czym różni się marża a narzut

Źródło: Pexels.com

Kolejną konsekwencją mylenia narzutu a marży może być nieporozumienie z klientem lub partnerem biznesowym. Jeśli oczekuje on przykładowo 20% zysku, warto doprecyzować, czy chodzi o marżę, czy narzut. Istotne jest to już na poziomie samych negocjacji. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych obniżek cenowych i tym samym nie narazimy przedsiębiorstwa na straty. Z innego punktu widzenia, mylenie tych dwóch podstawowych pojęć, podważa nasz profesjonalizm i w dłuższej perspektywie czasu, może doprowadzić do utraty relacji z partnerami.

O Autorze:
D.G. – Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
ze specjalizacją krytyka medialna, specjalizująca się w marketingu i Public Relations.

Źródło: