Moduł magazynowy – definicja, rodzaje

Moduł magazynowy

Zasady organizacji przestrzeni w magazynie to klucz do prawidłowej dystrybucji towarów i usług. Możliwość wykorzystania wolnej przestrzeni w sposób maksymalny to priorytet. Prawidłowo wykonana gospodarka magazynowa wymaga zapoznania się z teorią logistyki. W celu jej zrozumienia konieczne będzie poznanie kilku pojęć. W poniższym artykule zapoznamy się z pojęciem 'moduł magazynowy’ i jego składowymi. Dzięki temu zyskamy wiedzę dotyczącą gospodarki magazynowej.

Jak rozumieć pojęcie moduł magazynowy w systemach WMS?

Celem przejścia do przykładowych modułów magazynowych musimy rozłożyć to pojęcie na czynniki pierwsze. Na początek zajmijmy się magazynowaniem. Jest to pojęcie dość szerokie. Może odnosić się do wielu różnych czynności. Do czynności magazynowych możemy zaliczyć m.in. ewidencjonowanie, kompletacja, komisjonowanie asortymentów, paczkowanie, czy też porcjowanie.

Sam proces magazynowy jest podyktowany zbyt dużą ilością zasobów. Kiedy ich ilość znacznie przekracza konsumpcję niezbędne jest odpowiednie pomieszczenie techniczne o konkretnych wymogach. Przechowalnictwo, np. produktów żywnościowych, wymaga odpowiedniej temperatury, wilgotności czy regałów. Inaczej jest w przypadku części do samochodów. Ich proces przechowywania jest mniej skomplikowany i nie wymaga utrzymywania odpowiedniej temperatury. Magazynowanie dóbr jest określone czasowo. Moment przekazania produktów odbiorcom kończy proces magazynowania. 

Co oznacza 'moduł’?

Pojęcie moduł ma dużo prostszą definicję i pokrywa się z pojęciem przechowalnictwa. Jest oddzielnym tworem, odnoszącym się do procesu informatycznego. Jest rodzajem implementacji, czyli procesem przystosowania się do określonego typu komputera lub oprogramowania. Połączenie modułu z magazynem odnosi się do systemu WMS. Na jego podstawie moduł jest w stanie przystosować się do nowych zmiennych, wartości stałych, procesów czy treści. Wszystko zależy od zapotrzebowania w danym magazynie. Dobrze opracowany moduł magazynowy może być wsparciem, np. w lokalizacji przesyłek na obiekcie. Może być wykorzystywany w wielu pracach na magazynie, o czym opowiemy za chwilę.

Mężczyzna pracujący na magazynie, który zna definicję modułu magazynowego

Źródło: Freepik.com

Fizyczne pojęcie modułu magazynowego

Inne pojęcie modułu magazynowego może podnosić się do fizycznego procesu składowania towarów. To rodzaj schematu liczbowego na prawidłowe składowanie towarów. Jako podstawowa jednostka składowania dba o rozmieszczenie każdego asortymentu. Moduł magazynowy to projekt na komfortowy podział regałów na tzw. strefy składowania.

Może dzielić magazyn na fragmenty najmniejszej powtarzalnej części dwóch rzędów albo odnosić się do bloków jednostek ładunkowych. W tej konfiguracji ważne jest pozostawienie miejsca na tzw. luzy manipulacyjne wraz z drogą pomiędzy nimi. Tak przygotowana część magazynowa może być komfortowa dla pracy i dawać poczucie przejrzystości. W celu ustalenia odpowiedniej przestrzeni moduł wylicza wstępne parametry przestrzenne strefy składowej. Można to wykonać na podstawie wzorów lub z użyciem odpowiednich programów.

Rodzaje modułów magazynowych

Celem ustalanie odpowiedniej wielkości modułu bierze się pod uwagę 3 parametry:

  • Szerokość gniazda kanałowego – jest to rodzaj luzów manipulacyjnych. Towar w odpowiednich odstępach może liczyć na dopływ powietrza. Luzy manipulacyjne są niezbędne do przenoszenia towarów np. na wózki transportowe.
  • Szerokość drogi manipulacyjnej – to rodzaj przejścia technicznego dla pracowników i wózków transportowych.
  • Długość gniazda kanałowego – dotyczy luzów manipulacyjnych. Długość ta jest potrzebna do całkowitego wyliczenia modułu magazynowego.

Na podstawie parametrów można bez trudu określić rodzaj składowania. Na podstawie wyliczeń i wielkości asortymentu, a w zasadzie jego opakowania możliwy jest wybór modułu magazynowego. Wybór ten jest niewielki i odnosi się do następujących rodzajów:

  • Składowanie rzędowe – jest idealnym sposobem składowania ładunków na paletach. W przypadku tego rodzaju składowania droga manipulacyjna musi być odpowiednio szeroka. Węższe są natomiast miejsca odkładcze. Schemat paletowy odnosi się głównie do materiałów budowlanych lub technicznych o wadze liczonej na kilogramy lub tony.
  • Składowanie blokowe – odnosi się do jednostek ładunkowych zlokalizowanych w tzw. stosach lub rzędach. Ten tym magazynowania znajdziemy w sklepach internetowych albo zakładach produkujących żywność. Schemat składowania odnosi się głównie do małych elementów lub opakowań.

Magazynowy system informatyczny

Moduł magazynowy można określić na podstawie systemów Warehouse Management System, WMS. Jest to wygodna opcja na automatyczne składowanie towarów na magazynach. Poza fizycznym liczeniem powierzchni magazynowej system zadba o najmniejsze rozmieszczenie towarów na półce. Z pomocą aplikacji pracownik może rozmieścić rzecz i wprowadzić tzw. kod lokalizacji. Dzięki niemu każdy towar ma swoje miejsce.