Na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i czy można się go nauczyć?

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi

Dobrze przebiegające kontakty międzyludzkie są kluczem do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współpraca pomiędzy pracownikami, a także pomiędzy szefem i podwładnymi, ma wpływ na wyniki firmy i samopoczucie osób zatrudnionych przez firmę. Dlatego właśnie każdy, kto zarządza zespołem, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak się okazuje, zarządzanie zasobami ludzkimi to zagadnienie poruszane w czasie studiów na wielu uczelniach. Otóż właściwe zarządzanie zespołem oraz relacją z pojedynczymi osobami wymaga dużej wiedzy. Czego uczą studia zarządzanie zasobami ludzkimi? Zasadniczo studia zarządzanie to nabywanie wiedzy  i umiejętności z zakresu kierowania grupą ludźmi oraz utrzymywaniem poprawnych relacji z podwładnymi. Jednak w przypadku zarządzania zasobami ludzkimi idziemy o krok dalej.

Dobre studia z tej dziedziny to połączenie wiedzy z wielu obszarów. Dominuje psychologia, jednak poruszane są też kwestie socjologiczne i ekonomiczne. Ponadto osoba specjalizująca się w zarządzaniu zasobami ludzkimi musi być zaznajomiona z licznymi przepisami prawnymi. Absolwent studiów na wspomnianym kierunku potrafi:

  • bezkonfliktowo zarządzać zespołem,
  • wzbudzać motywację do pracy,
  • planować działania zespołu,
  • utrzymywać dobrą atmosferę w zespole.

Dla kogo zarządzanie zasobami ludzkimi?

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi to zarówno ogrom konkretnej wiedzy, jak i nabywanie umiejętności miękkich. Jednak komu przydatna jest ta wiedza i umiejętności? Niewątpliwie zarządzanie zasobami ludzkimi to coś, z czym powinien być zaznajomiony każdy przedsiębiorca, który posiada swoich pracowników. Zdolność do właściwego zarządzania zespołem przyczyni się jego firmie. Co więcej, edukacja z tego obszaru jest polecana wszystkim osobom zajmującym kierownicze stanowiska. Każdy, kto zarządza czyjąś pracą, powinien wiedzieć, na czym polega poprawne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Niektóre uczelnie, w tym między innymi Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, prowadzą studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Forma ta umożliwia edukację osobom, które ze względu na obowiązki zawodowe nie są w stanie uczyć się na studiach I stopnia. Zarządzanie zasobami ludzkimi to kierunek prowadzony w formie zjazdów, odbywających się raz na dwa tygodnie. W sumie zajęcia trwają 210 godzin. To czas zdobywania wiedzy teoretycznej oraz licznych zajęć praktycznych, które uczą, jak wykorzystywać nabywaną wiedzę.