Outsourcing pracowniczy – czy oznacza to samo co praca tymczasowa?

Usługa outsourcingu pracowniczego

Artykuł partnera.

Outsourcing pracowniczy i praca tymczasowa, to dwa, mogłoby się wydawać identyczne pojęcia. A jednak jest inaczej. Chcesz poznać najważniejsze różnice pomiędzy nimi? Wyjaśniamy je w tym artykule.

Usługa outsourcingu pracowniczego – na czym polega?

Usługi outsourcingowe to pojęcie, które coraz częściej pojawia się na rynku pracy. A to dlatego, że dotyczy ono różnych branż i dziedzin biznesu. W skrócie – outsourcing pracowniczy polega na korzystaniu przez Twoją firmę z ludzkich zasobów zewnętrznych, w celu uzupełnienia braków we własnej kadrze pracowniczej.

Ousługi outsourcingu dla firm.

Decydując się na usługi outsourcingu oferowane przez podmiot zewnętrzny, dostarczasz swojej firmie ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, pasujących do aktualnego zapotrzebowania. Zrekrutuje ich firma świadcząca usługę outsourcingu, wybierając osoby w pełni spełniające Twoje wymogi.

Na podstawie umowy cywilnoprawnej między Twoim przedsiębiorstwem a firmą outsourcingową, zrekrutowani pracownicy są wysyłani do wykonywania zleconych im projektów. Ich pracę nadzoruje zewnętrzny koordynator. Kluczowe jest byś przed rozpoczęciem wspólnych działań, jasno określił warunki komunikacji i raportowania postępów między Tobą a koordynatorem.

Do głównych korzyści outsourcingu pracowniczego należą:

 • oszczędność czasu – proces rekrutacji jest przeprowadzany w przypadku outsourcingu przez zewnętrzną firmę
 • korzystanie z zewnętrznych pracowników jest często mniej kosztowne od ich utrzymania na stałe
 • możesz zaopatrzyć swoją firmę w specjalistów i ludzi z wiedzą branżową
 • dzięki realizacji projektów przy pomocy usług outsourcingu, Twoja firma nie zwalnia w rozwoju.

Praca tymczasowa to coś innego niż outsourcing

W przypadku pracy tymczasowej, pracodawcą jest agencja zatrudnienia. To z nią kandydaci, którzy przeszli etap rekrutacji zawierają umowę. To również agencja zajmuje się rozliczaniem czasu pracy oraz wszelkimi świadczeniami dotyczącymi zatrudnionych osób. Wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie może być jednak niższe od tego, które wypłaca pracodawca użytkownik swoim stałym pracownikom. To istotna różnica pomiędzy outsourcingiem pracowniczym a pracą tymczasową.

Praca tymczasowa

Usługi pracy tymczasowej regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy. Dodatkowo w tym modelu zatrudnienia, pracownik może pozostawać w stosunku pracy z firmą, w której ma pracować, tylko przez określony czas. Może to być maksymalnie 18 m-cy w ciągu 3 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zastępuje on osobę zatrudnioną na stałe. Wtedy może pracować w jednym miejscu przez 36 miesięcy.

Pracownicy tymczasowi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Następnie agencja oddelegowuje ich do firmy zewnętrznej, tzw. „pracodawcy użytkownika”, gdzie będą odpowiedzialni za wykonanie konkretnych zadań i projektów. Jak widzisz w całe przedsięwzięcie zaangażowane są trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej, osoba zatrudniona na konkretny czas lub do wykonania konkretnej pracy i pracodawca użytkownik.

Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej – jakie ma zalety?

Sektor pracy tymczasowej cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dlaczego? Ponieważ przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i firmom które z niej korzystają.

Co jest zaletą dla osób szukających zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej?

 • szybkość i łatwość procesu rekrutacji – zatrudnienie tymczasowe nie wymaga zwykle tylu etapów rekrutacji oraz weryfikacji umiejętności kandydatów
 • sezonowość projektów, która daje szansę na zatrudnienie osobom uczącym się
 • znika bariera wiekowa – oferty pracy tymczasowej są kierowane do osób w różnym wieku
 • istnieje szansa na uzyskanie stałej pracy dla pracowników tymczasowych
 • prawa osób zatrudnionych tymczasowo są takie same jak w przypadku stałych pracowników.

Korzyści z pracy tymczasowej dla firm zewnętrznych:

 • krótszy okres wypowiedzenia w przypadku pracowników tymczasowych, co pozwala na szybszą reakcję firmy odnośnie aktualnego zapotrzebowania na ludzi do pracy
 • możliwość stworzenia sobie bazy przyszłych pracowników etatowych
 • ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem – procesy te leżą po stronie agencji pracy tymczasowej
 • oszczędność czasu – w przypadku pracy tymczasowej świadczeniami, rozliczeniami i świadectwami pracy zajmuje się agencja zatrudnienia.

Która forma zatrudnienia będzie lepsza dla Twojej firmy?

Jeśli jesteś zainteresowany zwiększeniem ilości swoich pracowników, ale chcesz uniknąć pochłaniających czas i pieniądze procesów rekrutacji i selekcji, rozważ wymienione wyżej formy zatrudnienia. Na którą powinieneś się zdecydować? To zależy.

O ile praca tymczasowa to umowa z pracownikiem i agencją zatrudnienia na określony czas, o tyle outsourcing pracowniczy jest bardziej nastawiony na dłuższą współpracę.

Pracownicy tymczasowi są zatrudniani często bez większych wymagań. Jeśli więc potrzebujesz dodatkowych rąk do pracy sezonowej, pracy na magazynie lub przy produkcji – skorzystanie z agencji pracy tymczasowej będzie sensowne.

Jeżeli natomiast potrzebujesz bardziej wykwalifikowanych osób do realizacji poważniejszych projektów, pomyśl o skorzystaniu z usługi outsourcingu. Warunkiem jest wybór odpowiedniej firmy, która dostarczy Ci ludzi z wiedzą i doświadczeniem.

Cenioną firmą świadczącą usługi outsourcingowe jest Fortuna Outsourcing Pracowniczy Sp. k., posiadająca wieloletnie doświadczenie w uzupełnianiu braków kadrowych i nadzorowaniu pracy zatrudnionych osób. Przejmuje ona również procesy rekrutacji, szkoleń oraz spraw administracyjno-księgowych. Fortuna działa na terenie całej Polski, niezależnie więc gdzie zlokalizowany jest Twój biznes, na pewno możesz skorzystać z oferowanych przez nią usług outsourcingu procesów rekrutacji oraz outsourcingu pracowniczego.